Omstridt lønnssystem: Legen din kan tjene mer penger når du holder deg frisk

Har du god helse? Da er du lønnsom for fastlegen din

Det er mer lønnsomt å være lege for rike, friske pasienter mener professor i offentlig politikk. Fastlegenes lønnssystem får skylden.
Tirsdag, 18 april, 2017 - 15:37

- Hvis du jobber i en velstående del av byen, med sunne pasienter og korte konsultasjoner, tjener du mer enn hvis du jobber i en mer belastet del av byen, sier legestudent Marie Blystad Houge. 

Fastlegenes lønnssystem

  • Opprettet i 2001 med fastlegereformen
  • Lønna består av 3 ting:
    • Et basistilskudd fra staten på 442 kr per pasient på pasientlista
    • Egenandel fra pasientene
    • Refusjonsbeløp fra folketrygden

Kilde: Allmennlegeforeningen

I dagens finansieringssystem for fastleger får ikke legen lønn for antall timer de jobber. Derimot er lønna bestemt av blant annet hvor mange pasienter du har på pasientlisten. Dermed kan leger med friske pasienter tjene mer, da disse pasientene trenger færre og/eller kortere konsultasjoner per år. 

 

Urettferdig lønnssytem

- Å ta en blodprøve av en frisk pasient er mindre tidkrevende enn å snakke ordentlig med noen som kanskje sliter psykisk. Men mer krevende konsultasjoner kan gjøre at du tjener mindre fordi du får tid til færre pasienter. Det er urettferdig, sier Hauge.

Medisinstudenten får støtte fra professor i offentlig politikk, Noralv Veggeland. I en kronikk fra tirsdag 17.april argumenterer han for at dagens lønnssystem for fastleger gjør sunne pasienter mer attraktive. Han syns dagens ordning fungerer mot sin hensikt, og ønsker en ny ordning med fast lønn.

- Dagens system skal sørge for kontinuitet for pasienten, men hvis de er syke nok er det sannsynlig at de får en henvisning og dermed kobles fra fastlegen sin, sier Veggeland.

 

- Unyansert kritikk

Tom Ole Øren, Leder i Almennlegeforeningen, mener kritikken mot dagens system er unyansert. 

- Det er stor tverrpolitisk enighet om at fastlegereformen er en av de mest vellykede helsereformene noen gang. Da fastlønnen ble erstattet av dagens system forsvant lange ventetider og doktorshopping over natten. I tillegg ble det mye mer kontinuitet for pasientene, sier han. 

Samtidig ser han forbedringspotesiale i dagens lønnssystem. 

- Ordningen er fra 2001. Det er klart det har skjedd ting i løpet av 16 år. Men dagens finansiering av fastlegene bygger på tillit, og at det også er strenge overvåkingssystemer som følger med på våre takster, sier Øren. 

 

Mer lønnsomt i Vest

At leger kan tjene mer på å ha pasienter fra Oslo vest heller enn Øst er lederen for Allmennlegeforeningen likevel enig i.

- Det kan være et visst poeng der. Der er klart du får tid til å behandle flere pasienter når du har «enklere» problemstillinger. Men Oslo Øst og Vest er ikke de eneste parametrene her. Jeg tror det i lengden vil jevne seg ut.

Medisinstudent Houge er likevel ikke helt overbevist.

- Nå er insentivet at du bør flytte til Frogner for å jobbe som lege, sier hun.