Direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland, mener at undersøkelsen tyder på at man trenger en digital oppgradering hos legene. FOTO: Ingrid Schou

Fastlegeordningen utfordres

En ny undersøkelse viser at 1 av 4 leger ikke har nettside, og at 4 av 10 ikke har digital timebestilling. Direktøren i Forbrukerrådet, Randi Flesland, mener det er behov for en oppgradering.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 11:09

Den nye undersøkelsen tester fastlegers tilgjengelighet, og er gjennomført av Forbrukerrådet i samarbeid med Norstat. Tallene ble presentert av Randi Flesland på et åpent møte på Kulturhuset tirsdag. Undersøkelsen er foreløpig ikke offentliggjort. 

Fortsatt telefon som gjelder

Petter Brelin fra Allmennlegeforeningen, mener at telefonen fortsatt er den viktigste kanalen. Han sier at de har forsøkt å informere om digitale tjenester, men at pasientene tyr til telefonen.


Petter Brelin fra Allmennlegeforeningen, sier at fastlegene allerede tilbyr øyeblikkelig hjelp. FOTO: Ingrid Schou

Befolkning med behov for økt digitalisering

Heidi Arnesen Austlie, admistrerende direktør i IKT Norge, sier at befolkningen har behov for økt digitalisering, og at man bør ta dette behovet på alvor. Hun sier at unge i dag har høye forventninger til å kunne betjene seg selv.

– De som lykkes, er de som klarer å tilfredsstille folk der de er i sine egne liv, sier Austlie. 

Hun trekker frem UBER, Foodora og Cutters som eksempler på tjenester som har møtt dette behovet. 

Brelin mener at dropin kan høres fint og flott ut, men at fastlegene også tilbyr øyeblikkelig hjelp og elektroniske tjenester.

– Tretti prosent av tjenestene vi utfører er øyeblikkelig hjelp.

Dropin-lege

Daniel Sørli er mannen bak Dr.Dropin; en legetjeneste som tilbyr et mobilt køsystem, og fastpris. Han sier ordningen er inspirert av frisørkjeden Cutters.

Sørlie har vært fastlege i fire år, og forteller at det var frustrasjon blant pasientene, som gjorde at han ville lage et alternativ til dagens legekontorer.

Kritikken om at en slik ordning kan føre til overdiagnostisering, mener Sørlie er en typisk legeholdning.

– Dersom noen har vondter, skal vi være der, og uten å ta for mye betalt for det. De har en bekymring, og de ønsker å få problemet utbedret. Det bør være grunn nok, sier Sørlie.


Daniel Sørli i Dr.Dropin forteller at de ønsker å svare på folks forventninger rundt digitalisering og tilgjengelighet. FOTO: Ingrid Schou