Politibetjent Martin Sørli stoppet idag syklister for å se om syklene hadde alt de trengte.

Har du godkjent sykkel?

Oslo kommune og politiet aksjonerte mandag morgen ved Ankerbroen. Her stopper de syklister for å se om sykkelen har utstyret pålagt av loven.
Tirsdag, 17 oktober, 2017 - 18:41

Lys, lyd og bremser

Politiet stopper syklister på sykkelveien som går fra Gruneløkka og inn mot sentrum. De sjekker at bremsene fungerer, at syklistene har lykter og at alle har ringerklokke. Om noen mangler lykter blir de henvist til standen fra Sykkelprosjektet i Oslo hvor de kan få lykter til sykkelen.

- Vi gir ikke ut bøter nå. Folk trenger strengt talt ikke ha lys på sykkelen før det blir kveld. Om kvelden er det viktig at syklister er godt synlige i trafikken, sier Martin Sørli. Han jobber i politiet og forklarer at det er påbudt med lys, ringerklokke og bremser både foran og bak.

- Det er jo ingen EU-kontroll på sykler, så det er ikke noe krav til bremsene, men vi funksjonstester bremsene for eksempel etter en ulykke.

- Er det påbudt med hjelm?

- Nei.

Anbefaler å sykle på vinteren

Liv Jorun Andenes jobber i kommunen. Hun forklarer at de har en vinterkampanje. De oppfordrer folk til å sykle om vinteren.

- Mange syns det virker veldig skummelt å sykle om vinteren på grunn av glatte veier, men når de prøver piggdekk føler de fleste seg veldig trygge.

Kommunen promoterer at de brøyter og feier 80km med sykkelveier om vinteren. Ifølge kommunens egne sykkeltellere er januar og februar de månedene med minst sykkeltrafikk.

Trikkskinner er størst risiko

Oslo Kommune jobber for å forbedre forholdene for syklister. Målet er at sykkelen skal stå for 25% av all transport i 2025. Et av tiltakene er flere og bedre sykkelveier. De skal være bredere og tydeligere. Sykkelfeltet over Ankerbrua er rødmalt for å skille tydeligere mellom bil og sykkelvei.

- Vi vil jo aller helst ha fysisk adskilte sykkelveier der det er høy fart og mye biltrafikk. Syklister føler seg ikke alltid trygge når de sykler på et sykkelfelt med bare en stiplet linje som skille mellom bil og sykkel, sier Andenes om sykkelfeltene som lages nå. Hun forteller at det nasjonale regelverket gjør det vanskelig å bygge fysisk adskilte sykkelfelt som gir syklistene samme rettighetene som de har i et “vanlig” sykkelfelt.

Flere veier i Oslo sentrum har ikke tilrettelegging for syklister i det hele tatt. En undersøkelse gjort av Oslo Legevakt i 2014 viser at flest sykkelskader forekommer i veier med blandet trafikk.

- Vi ser jo at de som sykler oftere blir skadet når en trafikkulykke skjer. En syklist har ikke samme beskyttelsen som en bilist når det kommer til kollisjoner, forteller politiet.

- Den største risikoen for syklister er trikkeskinner. Ca. 10% av alle ulykkene skjer i trikkesporene, forteller Andenes.

Emneord: