Det ambisiøse målet til byrådet om en grønnere by møter kritikk blant Oslos ungdommer. FOTO: Dajana Avdagic

Økte billettpriser provoserer

Byrådet ønsker å redusere miljøskadelig forbruk ved å forbedre kollektivtransporten, men prisøkningen på billettprisene skaper misnøye.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 18:01

Studenter får studentrabatt på månedsbilletten på Ruter, men prisene øker stadig. I 2017 økte prisen på 30-dagersbilletten med 2,6 prosent. Målet for transportpolitikken er å utvikle «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet» ifølge Oslopakke 3-avtalen. Derfor har byrådet i Oslo blant annet bestemt seg for å bygge ut en ny sentrumstunnel og nye stasjoner for å forbedre tilbudet til kollektivtransporten. Men for å kunne finansiere prosjektet har byrådet også besluttet å øke prisene i kollektivtransporten.

– Har ikke råd til en grønnere by

Dette vekker misnøye blant studenter i hovedstaten. Journalen har snakket med 20 forskjellige studenter som bruker kollektiv transport, og alle er enige om at billettprisene er for høye. Noen av studentene mener at byrådet burde finne en annen måte å finansiere utbyggingen av den nye infrastrukturen.

– Jeg blir så provosert! Altså, jeg skjønner tankegangen med å øke billettprisene, men jeg har rett og slett ikke råd til dette, forteller Malin Bakke. Hun tar bussen til og fra skolen hver dag, og synes at prisen på månedsbilletten allerede er dyr med studentrabatt.

– Hvis byrådets løsning på å gjøre hverdagen mer miljøvennlig er å sette opp prisen på alt som forurenser, så har ikke vi studenter råd til en grønnere by, fortsetter Bakke.

Bakke mener at kollektivprosjektet burde finansieres av Ruter. Ruter hadde et overskudd på ca. 180 millioner kr fra 2016. 

–  Hvis de virkelig ønsker å forbedre kollektivtilbudet burde de finne en annen løsning. Ruter har satt opp prisen på billetter nesten hvert år uten at kollektivtrafikken har blitt bedre og billettene er allerede dyre, sier Vilde Haraldsen.

– Tenk på hva prisen var når vi var yngre og hvor mye dyrere den har blitt. Det er stor forskjell. Hvis de fortsetter å sette opp prisen, er det færre som kommer til å kjøpe billetter og heller ta bil, legger Haraldsen til.

Andre muligheter

Mye av inntektene til avtalen kommer fra bomstasjoner i Oslo og Akershus, men det er ikke nok til å dekke alle utgiftene. Siden avtalen har møtt en del kritikk, har Oslo-byrådet begynt å se etter andre muligheter for å holde billettprisene nede. Byrådet har blant annet bedt Akershus om å hjelpe til med dette. 

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener det er mulig å finansiere de store kollektivprosjektene, og samtidig holde prisene på billettene stabile. Berg forteller Aftenposten at det blir helt feil å sette opp billettprisene når det blir dyrere å kjøre bil gjennom bomringen. 

Fylkesordfører Anette M. Solli (H) er likevel skeptisk til å endre på avtalen som allerede er inngått med byrådet. Hun forteller til Aftenposten at de ikke har en annen mulighet enn å øke billettprisene, med tanke på at det skal bygges ny infrastruktur.