Live Tronstad mener fraværsgrensa skremmer elevene til å dra på skolen. Hun er politisk nestleder i Elevorganisasjonen. Foto: Astri Lægran Bratsve

– Fraværsgrensa er et trusselmiddel

Fraværet i videregående skole har gått ned med 30 prosent. Elevorganisasjonen mener tallene har en skyggeside.
Torsdag, 23 november, 2017 - 11:50

En ny rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole har gått ned med 30 prosent etter innføringen av fraværsgrensa høsten 2016.  

– Noen var bekymret for hvordan fraværsgrensa ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensa også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er jeg glad for, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i regjeringens pressemelding om tallene. 

Fraværsgrensa innebærer at elever med over ti prosent fravær i et fag, kan miste retten til karakter. Før hadde en elev i videregående typisk fem dager og tolv timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer. Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær. Sammen med Finnmark er Oslo det fylket som har hatt størst nedgang i fraværet. Elever i Oslo og Finnmark hadde i 2015-16 typisk syv dager fravær, mens de i 2016-17 har tre dager fravær.

Live Tronstad i Elevorganisasjonen forteller i radioklippet at de er skeptiske til fraværsgrensa til tross for nedgangen i fraværet.