Høyere bompriser. Foto: Dajana Avdagic

Høyere bompriser oppnår ønsket effekt

Økte bompriser har ført til at færre kjører i rushtiden eller lar bilen stå.
Onsdag, 8 november, 2017 - 11:41

I et forsøk på å redusere bilkjøringen i Oslo økte byrådet prisene i bomstasjonene. Disse endringene trådte i kraft 1. oktober, og i tillegg ble det innført ekstra avgift for å kjøre i rushtiden.

Effekten av disse endringene så ut til å virke umiddelbart da flere sto opp tidligere for å spare en tier, eller lot bilen stå.

– Tallene viser at trafikken gjennom bomringen i Oslo og Bærum var 4,4 prosent lavere enn i oktober i fjor, forteller økonomidirektør Magne Liestøl Larsen i Fjellinjen til Aftenposten

Ifølge tall fra Fjellinjen har trafikken økt med 6,4 prosent mellom kl. 06 og kl. 06.30 før rushtidsavgiften trer i kraft, og blitt redusert med 5,4 prosent i rushtiden mellom kl. 06.30 og kl. 09 i oktober. 

Byråd Lan Marie Nguyen (MDG) forteller til Aftenposten at hun er fornøyd med utviklingen og at folk velger å sette igjen bilen, selv om det bare har gått en måned.