Innsiden av Oslo Kommunes nye sykkelhotell som ligger på Oslos. Foto er gitt av Bymiljøetaten.

Oslo kommune får sitt første sykkelhotell

Bymiljøetatens mål er å bygge et sykkelhotell i året.
Mandag, 27 november, 2017 - 11:13

– Et sykkelhotell skal være et trygt og tørt sted hvor du kan parkere sykkelen din. Det skal fungere som en korttidsparkering for pendlere og andre som har behov for å parkere sykkelen sin trygt. Der kan den stå i opptil 72 timer, sier kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten, Hanna Borge

– Bane NOR har flere sykkelhoteller på sine stasjoner utenom kommunen, vårt tilbud er veldig likt på mange måter. Så bygger vi ut litt flere neste år. De neste sykkelhotellene som står for tur vil ligge på Grorud og Ryen, sier Carl-Frederic Salicath som er prosjektleder i sykkelprosjektet.

Jobber for å øke sykkelandelen i Oslo

Sykkelprosjektet jobber etter en sykkelstrategi hvor målet er å få en sykkelandel på 16 prosent innen 2025. Sykkelandelen er andelen hverdagsreiser som utføres på sykkel i Oslo. Sittende byrådet har oppjustert målet til 25 prosent.

– Vi har sett en stor økning antall syklister som passerer våre sykkeltellere.  I fjor var det en økning på 18 prosent i sykkel trafikken, sier Borge

I følge reisevaneundersøkelsen utført av Bymiljøetaten i 2013 lå sykkelandelen på åtte prosent. De jobber nå med en reisevane undersøkelse som vil være klar til neste år. Da er håpet at andelen har økt fra 2013.


Carl-Frederic Salicath og Hanne Borge jobber begge i Sykkelprosjekt i Bymiljøetaten. Foto: Frikk Hellvik 

 

Sykkelsesong hele året

– Vi jobber med å øke sykkelandelen på vinteren.  Da er det veldig praktisk å ha et tørt sted å sette sykkelen, når det er snø og slaps ute. Vi anser ikke sykkelsesongen for over, sier Borge

Sykkelhotellet er på sjøsiden av Oslo S og har foreløpig en kapasitet på 160 plasser. Det er Bane Nor sin eiendom, men driftes og leies av Oslo kommune.

– 160 plasser var det var det vi fikk plass til i det lokale vi hadde tilgjengelig, sier Salicath

– Om Bane NOR vil bygge ut mer etter hvert får man jo se, men vi ser på andre plasseringer i sentrum, sier Borge.

Sykkelprosjektet har fått mange forespørsler om trygge sykkelparkeringer. Mange begrenser sykkelbruken, hvis de står uten et sted å parkere sykkelen trygt. Det er et godt potensiale til å kombinere det med kollektivtransport. Derfor vil de ha det på T-banestasjoner sånn at folk kan få den gode kombinasjon av kollektivt og sykkel på lengere strekninger.

Sykkelprosjektet jobber med å få opp sykkelandelen blant studenter, de mener at et sykkelhotell kan være gunstig for studenter som kanskje skal reise hjem i helgen.

En prøve periode for en gruppe testbrukere er nå i gang og vil vare i ca 3 uker, målet er at den offisielle åpningne skal være i midten av desember. Sykkelhotellene vil kunne låses opp og betales via en app som er utviklet av Oslo kommune. Tilgang til sykkelhotellene vil koste 50 kroner for 30 dager. Avtalen vil være personlig og kan kun benyttes av én bruker.