Legelisten.no er forbereder seg på å ta opp kampen mot Datatilsynets vedtak. FOTO: Public domain pictures

Legelisten.no går til sak mot Datatilsynet

Datatilsynet har vedtatt at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no.
Tirsdag, 28 november, 2017 - 16:02

Legelisten.no er et nettsted der man lenge har kunnet legge inn anonyme vurderinger av fastleger og annet helsepersonell. Dette gir folk en mulighet til å lese om andres gode og dårlige erfaringer før man som pasient henvender seg for en time. Datatilsyet har valgt å innføre en reservasjonsrett for leger som ikke ønsker å bli vurdert av slike anonyme kilder. 

Ønsker å klage på vedtaket

For å dekke advokatutgifter har Legelisten.no startet en innsamlingskampanje. Målet er å ta opp kampen mot pålegget fra Datatilsynet.

Daglig leder i legelisten.no, Patience Allen, sier til Dagens Næringsliv at hun reagerer på det hun omfatter som speisalbehandling av leger. Det er rundt 270 000 brukere som er innom nettsiden i måneden for å få tilgang på andres vurderinger og erfaringer av helsetjenesten. 

Redd for at legelisten.no kan misbrukes 

Tobias Judin, juridisk rådgiver i Datatilsynet, sier til Dagens Næringsliv at han ønsker å ta hensyn til personvernet til legene. Datatilsynet mener likevel at negative tilbakemeldinger kan bli misbrukt, og true vedkommenes privatliv. Flere leger er redde for at pasienter vil true med å gi negative tilbakemeldinger hvis legen foreksempel ikke vil skrive ut medsiner eller ikke gir sykemelding. Omtalen av en lege kan også bli formet av et fåtall tilbakemeldinger som ikke nødvendigvis stemmer. Legeforeningen mener derfor er det viktig med en reservasjonsrett. 

Allen påpeker at de har strenge retningslinjer, og bruker mye tid på å moderere negative omtaler. Hun forteller også at de fleste anmeldelsene er positive, og at siden kan hjelpe både pasienter, og leger. 

Datatilsynet mener likevel at balansen mellom personvern og ytringsfrihet ikke er god nok, og mener at vedtaket vil hjelpe på nettopp dette. 

Legelisten.no har en tre ukers klagefrist på vedtaket.

Emneord: