Julia Sandstø ble seksuelt trakkasert i ung alder av egen politisk mentor. Hun er skuffet over hvordan KrFu har behandlet saken. FOTO: Selma Heiberg Hellstrand

Seksuelt trakkasert av felles partimedlem

- Jeg tror ikke jeg er et offer lenger. Jeg tror jeg mer er en fighter.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 15:33

Som 16-åring ble Julia Sandstø seksuelt trakassert av sin egen mentor i ungdomspartiet KrFU. Trakasseringen forgikk i flere år, og det hjalp ikke da hun meldte fra til ledelsen.

Som følge av dette valgte Sandstø å trekke seg fra vervet som fylkesleder i KrFU og melde seg ut av partiet. Hun er skuffet over hvordan KrF og KrFU har håndtert saken.

Store aldersforskjeller 

Sandstø tror ikke det er flere overgripere eller trakassører i politikken enn det er i andre yrkesgrupper. 

- Jeg tror det er det med at det er mindre kontroll. På skolen kan man si ifra til noen, også vet du at den personen er nøytral. Men det har du ikke i politikken, sier hun.

Selv måtte hun meldre fra om trakasseringen til kollegaen til trakassøren. 

- Hvis jeg skal være med venner utenfor politikken er det med folk på min egen alder, men i politikken har jeg venner oppe i 30-årene, som faktisk er venner. Så er det mye servering av gratis alkohol også, sier hun.

21 saker om seksuell trakassering 

Dagsavisen kartla alle partiene på Stortinget, og spurte om de kjente til saker i partiene knyttet til seksuell trakassering eller lignende. Det var denne artikkelen som fikk Sandstø til å vurdere å fortelle historien sin i media. Basert på de tallene Dagsavisen fikk inn visste partiene om 21 tilfeller om seksuell trakassering til sammen de siste fem årene. Dette mener Sandstø er feil. 

- Jeg vet jo om minst 21 tilfeller bare i år, sier hun. 

KrF og KrFU vil ikke kommentere saken. 

Hør historien til Julia Sandstø øverst i saken.

 

Emneord: