På politihøgskolen i Oslo går flere politistudenter en tid i møte som ubevæpnet politi. Foto: Charlotte Løvaas

Politistudenter delt i synet på generell bevæpning

I den nye regjeringsplattformen legges det ikke opp til en generell bevæpning av politiet i Norge. Beslutningen får både støtte og motbør fra studenter ved Politihøgskolen i Oslo.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 15:17

Regjeringen åpner ikke for fast bevæpning av norsk politi i denne stortingsperioden, til tross for at både Politiets Fellesforbund, PST og politimesterne i Norges tre største byer ønsker dette.

For et snaut år siden mottok Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) Bevæpningsutvalgets utredning, der det blir anbefalt å videreføre ordningen med et ubevæpnet politi.

– Det er et veldig godt varemerke for norsk politi den ordningen vi har, og den fungerer godt. Jeg mener at ingenting i samfunnsutvikling, kriminalitetsutvikling eller terrortrusler tilsier at vi skal fravike den norske ordningen, sier Liv Finstad fra bevæpningsutvalget til Journalen.

80 prosent av medlemmene i Politiets Fellesforbund ønsker en fast bevæpning, og forbundet er kritisk til bevæpningsutvalgets anbefaling.

– Man har et viktig samfunnsoppdrag, og da er det viktig at man har våpenet lett tilgjengelig, sier nestleder i Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvoll.

Politiets Fellesforbund har også vist til at politiet avfyrte flere skudd i fjor da de gikk ubevæpnet, enn i perioden 2014-2016 da det var en midlertidig generell bevæpning. Dette er tall som i forbundets øyne taler for at fast bevæpning ikke automatisk vil innebære flere unødige skyteepisoder.

Journalen har snakket med politistudenter ved Politihøgskolen i Oslo for å høre hva de mener om bevæpning av norsk politi.

Se radioreportasje øverst i saken.

Emneord: