Før og etter #Metoo. Foto: Dajana Avdagic
#METOO

Før og etter #metoo

Nyhetsbildet har lenge vært preget av beskyldninger om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Berørte organisasjoner og arbeidsgivere har lovet å skjerpe varslingsrutinene. Men hva har blitt gjort?
Mandag, 19 februar, 2018 - 11:33


Juridisk rådgiver for NRK , Olav Nyhus, sier at gjorde retningslinjene enda klarere våren 2017. Foto: Dajana Avdagic

Metoo-kampanjen har skapt en omfattende debatt om seksuell trakassering, og i Norge har spesielt mediebransjen og politiske organisasjoner vært i fokus. Det har blant annet kommet frem en rekke varsler innad i NRK etter Metoo.

Journalen har snakket med juridisk direktør fra NRK, Olav Nyhus. Han forteller at han tror mange ansatte ikke har varslet tidligere på grunn av uklare retningslinjer.


Kristin Kalseth, assisterende partisekretær for Ap, forteller at det tidligere har blitt oppfattet som “greit” med mange av situasjonene. Foto: Dajana Avdagic

- Jeg tror det har vært stor usikkerthet rundt hvordan et varslel vil bli fulgt opp. Men jeg håper og tror det har blitt lettere å varsle nå, forteller Nyhus.

Arbeiderpartiet er ett av mange politiske partier som har vært berørt av Metoo-kampanjen. Assisterende partisekretær Kristin Kalseth forteller at de jobber med bevisstgjøring rundt temaet.

- Vi har et ansvar som organisasjon å hindre og forebygge seksuell trakassering. Derfor har vi jobbet mye med å spre informasjon.


Professor Kristin Orgeret mener #Metoo har vært revolusjonerende.

Kristin Orgeret er professor ved OsloMet og har forsket på seksuell trakassering. Hun mener at metoo-kampanjen har ført til en holdningsendring.

- På grunn av Metoo-kampanjen har det blitt gjort tydeligere krav. Holdninger og hendelser man tidligere kunne le litt av eller dytte under teppet, er ikke lenger greit. Det er en før og etter #Metoo.