Studentene oppfordres til å svare helt ærlig på studentundersøkelsen, "Helt ærlig". Foto: Stine Rødland

Oppfordrer studentene til å svare helt ærlig

Mellom 6. februar og 20. mars gjennomføres Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 12:33

Undersøkelsen er en nasjonal kartlegging av 160 000 norske studenters helse og trivsel, med hovedvekt på psykososiale forhold. Alle studenter blir oppfordret til å svare. Undersøkelsen er anonym og består av ca. 60 spørsmål. Undersøkelsen skal kartlegge studentenes helse og trivsel i hele landet, i tillegg til norske studenter i utlandet. Svarene på undersøkelsen skal bidra til bedre studenttilbud og viktig helseforskning. 

Undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. Dette er studentsamskipnadene i Trondheim, Oslo og Akershus og Vestlandet. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018. En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført i 2010 og 2014.