Lovendring kan redde dyreliv

En endring i dyrevelferdsloven gjør at Mattilsynet ikke lenger trenger samtykke fra tidligere eier for å selge eller omplassere et dyr som har blitt mishandlet.
Torsdag, 22 mars, 2018 - 13:32

Dyrevelferdsloven av 2010

Skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr

Dyrene har en egenverdi

Det er Mattilsynet som fører tilsyn og kan fatte enkeltvedtak

Dersom et dyr vanskjøttes, skal dette varsles til Mattilsynet eller politiet

Kilde: Lovdata

I dyrevelferdsloven fra 2010 er det dyrets eier som bestemmer hvorvidt dyret skal avlives, selges eller omplasseres. Dette gjelder også i tilfeller der Mattilsynet ikke ser det som forsvarlig at eieren fortsetter dyreholdet.

Begrunnelsen er at selv om tilsynsmyndigheten overtar ansvaret for dyret, blir ikke eiendomsretten til dyret automatisk overført. Eiers samtykke anses derfor som nødvendig. Nå ønsker Stortinget å endre på dette.

Trist å måtte avlive friske dyr

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, er én av dem som står bak det nye lovforslaget.

— Det er leit at dyr som er friske og egnet for å være kjæledyr må avlives dersom eier synes det. Dette er jo eiere som vi ikke finner det forsvarlig å levere dyrene tilbake til. Da synes vi også det er rart at de skal bestemme over dyrets fremtidige skjebne. 

Knævelsruld sier videre at dagens lov ikke viser til at dyr har en egenverdi.

Eier av omplasseringshunder

Evy-Marie Lier har selv skaffet seg tre hunder gjennom omplassering. Hun er positiv til lovendringen, og mener at mange skaffer seg hund uten å forstå hvilket ansvar det innebærer, og at dyrets skjebne da avhenger av tilfeldigheter.

— Jeg tenker at det er flott at de som jobber for dyrenes ve og vel skal ha større makt.

Ingen store endringer

Dyrebeskyttelsen har et eget hjem for katter. Her huses katter som har blitt funnet på gata, eller som har vært i dyrevernsaker. Katarina Andersson er frivillig i Dyrebeskyttelsen, og mener den nye lovendringen ikke kommer til å medføre noen store endringer for dem. Hun sier likevel at lovendringen er nødvendig.

— Det vil alltid være noen som setter seg på bakbeina, og det kan de ikke nå lenger. Det er positivt for dyrenes skyld.

 

 

 

Emneord: