Andelen norske studenter i utlandet synker. I 2016 var det 1000 færre studenter enn året før. FOTO: PromoMadrid/Flickr

Færre studerer i utlandet

— Hopp i det og reis ut, anbefaler pressekontakt i ANSA
Tirsdag, 24 april, 2018 - 10:49


Pressekontakt Ole Kristian Bratset. FOTO: ANSA

Interessen for å ta utdanning i utlandet har gått ned de siste årenem(siden 2014 journ.anm.), sier pressekontakt i ANSA, Ole Kristian Bratset. Han mener at årsaken er sammensatt, men trekker blant annet frem at det har blitt dyrere å studere i utlandet. 

– Vi har sett over tid at støtteordningene fra Lånekassen ikke helt strekker til for å dekke det det koster å studere i utlandet, i hvertfall i de mest populære landene, sier Bratset.

Bratset trekker også frem kronekursen som en viktig årsak til dette, som har utviklet seg i en negativ retning for nordmenn som ønsker å bo i utlandet.

Det skal allikevel nevnes at Norge er det landet i Norden som har den høyeste andelen studenter i utlandet. Andelen for Norge er 7 prosent. Våre naboer Sverige, Finland og Danmark ligger på henholdsvis 4,2, 2,9, og 2 prosent, viser tall fra SSB. De mest populære landene å studere i for nordmenn er Storbritannia og Danmark.

Satser på Tyskland og Kina

Bratset forteller at de i ANSA jobber i tråd med de prioriteringene som Kunnskapsdepartementet har, og trekker frem at de blant annet har hatt en spesiell satsning på Tyskland det siste året, samt Kina.

– Men generelt ønsker vi en større geografisk spredning enn det er i dag, hvor det er en stor overvekt på de vestlige engelskspråklige landene.

Attraktivt på arbeidsmarkedet

Det ikke alle utdanninger som lønner seg å ta i utlandet, ifølge en artikkel fra Aftenposten. Førsteamanuensis ved OsloMet, Jannecke Wiers-Jenssen, sier til Aftenposten at journalistikk ikke anbefales å ta i utlandet. Årsaken til dette er at man bruker et annet språk som arbeidsspråk under utdanningen, og at man ikke får opparbeidet seg et nettverk som kan være nyttig for en norsk arbeidsgiver.

Ole Kristian Bratset i ANSA råder folk som ønsker å studere i utlandet å ta en god vurdering av hvor man kunne tenke seg å gjøre det.

– Det vi har sett er at man ofte bruker litt lenger tid på å få den første relevante jobben, men så klatrer man raskere, både i lønn og stilling, når man først har kommet inn på det norske arbeidsmarkedet, sier Bratset.