Katja Høgset har laget dokumentaren “Fengslet og forlatt”. Filmen tar opp et alvorlig problem som har vært en utfordring i det norske fengselsystemet i over tre tiår. FOTO: Irmelin Kulbrandstad

De glemte fangene

Den norske dokumentaren "Fengslet og forlatt" av Katja Høgset ble vist på Saga Kino i går. Etter visningen ble det holdt debatt om soningsforholdene for alvorlig psykisk syke i norske fengsler.
Fredag, 2 november, 2018 - 17:18

I går kveld ble “Fengslet og forlatt” vist på Saga Kino i Oslo. Filmen viser hvordan situasjonen er for langtidsisolerte innsatte med alvorlige sinnslidelser. Den opplyser publikum om at Norge har fått kritikk av FNs torturkomitè om bruken av isolasjon i fengsel. Dokumentaren har skapt reaksjoner hos politikere og i befolkningen.   

Et alvorlig tema

Katja Høgset forteller at utgangspunktet for filmen var Randi Rosenqvist. Hun er psykiater ved Ila fengsel, og Høgset ville vise hva jobben går ut på, og hvordan Rosenqvist vurderer psykisk syke. — Hun har en spennende, vanskelig og viktig jobb, sier Høgset.  

I prosessen ble det tydelig for Høgset at vinklingen på filmen måtte bli annerledes. Det ble åpenbart for henne at situasjonen for de alvorlig psykisk syke som er fengslet og holdt på isolasjon, måtte bli belyst.   

 — For meg ble det viktig å vise hvor alvorlig forholdene er, men også prøve å se på hvorfor det har blitt sånn, og hva man kan gjøre for å hjelpe dem, sier Høgset.  

Dette er et tema som Rosenqvist og direktøren ved Ila fengsel, Knut Bjarkeid, ønsker skal komme ut.  

Å bevisstgjøre folket 

Høgset var spent på hvordan filmen ville bli tatt imot, og forteller at det har vært god respons etter den ble vist for første gang på Brennpunkt i april. Hun var usikker på hvor mye befolkningen visste om situasjonen i fengselet, og mener at filmen er viktig for å gjøre andre mer bevisst på problemet.

— Det kom mange reaksjoner på at folk ikke visste at dette var tilfellet. Det har vært skrevet om dette tidligere og vist filmer, men har likevel ikke nådd helt gjennom tidligere, sier Høgset.

Dokumentaren har også skapt reaksjoner hos politikere. 

— Jeg håpet på at noen skulle reagere. Det var bra å vise dokumentaren på Brennpunkt som klarer å konfrontere politikerne rett etterpå, forteller Høgset.  

Hun er positivt overrasket over den samlende responsen, og at det nå skjer noe.

Ikke forlatt i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge 18,3 millioner kroner for å etablere en nasjonal forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. De skriver at en slik avdeling skal bidra til å hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser. 

— At denne filmen kom nå, førte nok til et større press på politikerne, sier Høgset.

Hun forteller at hun ikke kan ta på seg æren for at filmen kan ha bidratt til at dette regjeringsforslaget kom, og understreker at Rosenqvist og Bjarkeid i flere år kjempet for å få bevilget penger til en slik avdeling.

Behov for endringer 

Emma Tollersrud var ordstyrer i den påfølgende debatten. Hun innledet samtalen med at Norge har fått kritikk av FNs torturkomité og sivilombudsmannen for bruken av isolasjon på Ila fengsel. 


JUSTIS OG HELSE I DEBATTPANELET: I panelet (fr.v) satt Carl-Erik Grimstad, Kjersti Toppe, Petter Eide, Maria Aasen-Svensrud og Bent Høie. Ordstyrer var Emma Tollersrud. FOTO: Irmelin Kulbrandstad

I debatten deltok Helseminister Bent Høie, Petter Eide fra justiskomiteen og Randi Rosenqvist med flere.   

Høie erkjenner at dette er et problem som det politiske Norge har visst om lenge.
— Dette har ikke vært godt nok prioritert tidligere og har ikke blitt tatt tilstrekkelig på alvor, sier han. 

Det kom fram ønsker om strakstiltak og rettspsykiatrisk sykehus for innsatte med alvorlige sinnslidelser.

Petter Eide mener at det øverste myndighetsorganet må sette i gang strakstiltak for gruppen det gjelder, og ber helseminister og justisminister om å samarbeide om vedtak. Rosenqvist uttrykker et behov for å få de alvorlige sinnslidende inn i psykiatrien og ber regjeringen skape mer rom for disse. 

— I dag er det mange som sier at vi skal prøve å få til endringer, men i mellomtiden sitter det folk i isolasjon og alvorlig psykisk syke i fengsel. Så lenge de ikke får hjelp, blir de sykere. Det å bygge et rettpsykatrisk sykehus vil ta mange år, avslutter Høgset