FULL BUSS: Mange passasjerer må stå på 21-bussen i rushtiden. FOTO: Kolbjørn Gabrielsen.

For dårlig kollektivtilbud i rushtrafikken

Flere passasjerer blir stående igjen på perrongen, og må vente på neste buss, fordi det rett og slett ikke er plass til dem. Dette gjelder trikker og busser over hele Oslo.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 14:18

2016 var det første året flere reiste med buss og bane enn med bil, og tallene fortsetter å øke. Kollektivtilbudet vokser likevel ikke i takt med sitt publikum og fører til overbefolkede busser og trikker.

Pressekontakt for Ruter, Sofie Bruun, informerer om at de har økt kapasiteten ulike steder i Oslo og Akershus omtrent ved hver ruteendring. På T-bane og trikk kan de ikke øke kapasiteten før de får nye trikker og et nytt signalsystem for T-banen. For å øke busstilbudet, er Ruter avhengig av fremkommeligheten på vegnettet, ettersom bussen bruker samme infrastruktur som bil.

Ikke ulovlig

Selv om det kanskje er ubehagelig å stå på en full buss, er det fortsatt tillatt med et høyt antall reisende.  

– Erfaringsmessig er det tillatt flere ståpassasjerer enn det folk flest synes er komfortabelt, sier Bruun. Det er føreren av bussen som er ansvarlig for at kapasiteten ikke overskrides.

Løsningen

Ruter fortsetter å øke tilbudet sitt hele tiden, og det er satt i gang større infrastrukturprosjekter for å gjøre det å reise kollektivt lettere.  

Fornebuetaten jobber med Fornebubanen, og det planlegges å bygge ny tunnel mellom Majorstuen og Tøyen. I tillegg, jobber T-banen med å skaffe nytt signalanlegg, som vil gjøre det mulig å kjøre flere T-baner i timen gjennom tunellen vi allerede har fra Majorstuen til Tøyen.