De eldre skal ha en verdig, trygg og aktiv alderdom. Statsbudsjettet for 2019 foreslår en støtte på 48 millioner til å forbedre kvalitetsreformen.

Gir støtte til livsmestring for eldre

Statsbudsjettet for 2019 kom tidlig i oktober. Det foreslåes 48 millioner kroner til å forbedre kvalitetsreformen ”Leve hele livet”, som gjelder de eldre.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 11:02

Kvalitetsreformen ”Leve hele livet” handler om at de eldre skal kunne mestre sitt eget liv lengre. De eldre skal ha en verdig, trygg og aktiv alderdom. Det er opp til kommunene hvordan de ønsker å tilrettelegge for de eldre i sin kommune. Statsbudsjettet for 2019 foreslår en støtte på 48 millioner til å forbedre kvalitetsreformen.

– Behovet for et slikt støtteapparat kom betydelig frem i møter med eldre, ansatte og pårørende av de eldre fra de ulike kommunene, sier Ellen Rønning-Arnesen i Arbeiderpartiet. Dette kommer frem i meldingen til Stortinget.

Regjeringen ønsker å gi kommunene muligheten til å hjelpe de eldre og gjøre tiltakene gjennomførbare. Reformperioden starter 1. januar 2019 og frem til 2023. Det gjelder eldre over 65 år som bor i institusjon eller i eget hjem.

Reformen som skal prøves ut over en periode på fem år vil foregå i fire ulike faser, kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering.


Illustrasjon figur for gjennomføring av prøveperioden. (Figur hentet fra meldingen til Stortinget) 

Tilrettelagt hjelp

I et intervju med  byrådssekretær for eldre, helse og arbeid i Oslo Ellen Rønning-Arnesen (AP),forteller hun om et aldersvennlig Oslo de kommende årene.

– Det bygger på å gjøre byen tryggere for de eldre, det handler om å tilrettelegge med blant annet belysning, benker, veier, toaletter og enklere transport, forklarer byrådssekretæren.


Byrådssekretær Ellen Rønning-Arnesen (AP) Foto: Privat

Tillitsmodellen

Videre forklarer Rønning-Arnesen om enkelte bydeler som tester ut ”tillitsmodellen”. Det er nye måter å jobbe på, det stoppeklokkene skal bort, og der de ansatte gis rom til å tilpasse tjenestene utfra hva brukerne trenger.

“Hva er viktig for deg?” er spørsmålet som skal være styrende for hvordan tjenestene og hjelpen gis. Der tilltismoddelen gjennomføres, skal tverrfaglige team med faste medarbeidere jobbe for å gi et behovstilpasset tilbud for de eldre.

– Det skal gi eldre som bor hjemme muligheten til å forholde seg til de samme menneskene over lengre tid. Noe som vil gjøre eldre til sjef i eget liv, der de får tilrettelagt hverdagen på sin måte, sier byrådssekretæren.

En liten sum til så mange kommuner

Selv om regjeringen foreslår 48 millioner kroner til prosjektet ”Leve hele livet”, så skal disse millionene fordeles ut til alle kommunene for bistand, faglig støtte og veiledning. En slik millionsum fordelt på alle kommunene, vil utgjøre en betydelig mindre sum for hver og en av kommunene dersom forslaget når igjennom.