Intervjuperson som ønsker å være anonym, forteller at hun ofte velger å spise lunsjen sin alene.

Mobbet av kolleger

Barn som mobber barn er en sak som har hatt stort fokus i mediebildet i flere tiår, og som samfunnet tar på alvor. Likevel er det en gruppe som opplever å bli oversett i mobbedebatten. En av 20 rapporterer å ha opplevd mobbing på arbeidsplassen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 14:04

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, lovet allerede i 2002 å få slutt på mobbing i norsk skole. Det vi hører sjeldnere om er mobbing på arbeidsplassen, et problem som er utbredt, men som sjeldnere blir omtalt i media. Omlag 1 av 20 voksne opplever mobbing på arbeidsplassen ifølge Idébanken, et forvaltningsorgan som jobber for å fremme et mer inkluderende arbeidsliv.

En lærer som opplever mobbing på arbeidsplassen sin. Hun ønsker å være anonym og forteller om hvordan hun håndterer hverdagen med utestenging og utfrysning på jobb. 

Emneord: