Ønsker å frede Kjeller flyplass

Riksantikvaren ønsker å frede Kjeller flyplass, en av verdens eldste flyplasser. – Det er et kjærkomment forslag, sier Finn Erik Skyrud i Kjeller flyhistoriske forening.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 10:06

Riksantikvaren annonserte 4. oktober at han ønsker å frede Norges eldste flyplass. Forslaget til fredning inkluderer flere bygg som Forsvaret i dag bruker, men også deler av det åpne området og rullebaneinstallasjoner. 

Fortsatt veteranflyving


Dette er et av byggene Riksantikvaren nå ønsker å frede. Det huset opprinnelig BMWs motorverksted. Foto: Tarjei Mo Batalden

Kjeller flyhistoriske forening driver veteranflyvirksomheten på Kjeller i dag. De håper området fredes slik at de kan fortsette aktiviteten. – I dag er landingsbanen snaut to kilometer. Vi trenger rundt én kilometer for å ta av og lande våre veteranfly, forteller Skyrud. – Den andre halvdelen av arealet kan brukes til byutvikling og næring.

Riksantikvaren presiserer at fredningen ikke skal være til hinder for veteranflyaktiviteten, og sier at “bruk er det beste vern”. I januar 2017 kjøpte eiendomsutvikleren Aspelin Ramm 100 mål av området samt eiendomsmasse. Noe av det er det Riksantikvaren nå vil frede. Forsvaret eier resten av området på omtrent 1000 mål.


Bygget til høyre er det samme som i bildet over. Hangaren ble bombet av amerikanske bombefly i 1943. Foto: Akershusbasen

Skuffet over Forsvaret

– Jeg er skuffet over at Forsvaret ikke ser verdien i å ta vare på Norges første flyplass. De har et kulturminneansvar, slår Skyrud fast. Han viser blant annet til at Forsvaret har vært på Kjeller helt siden oppstarten i 1912. Etter 1945 har flyplassen vært hovedverksted for luftforsvaret, men planen er at de legger ned aktiviteten på Kjeller i 2023.

– Det er 20 år siden Fornebu ble nedlagt, og fortsatt er det ikke veldig tett med boliger der ute. Men når man først har startet byutvikling er det ingen vei tilbake dersom man senere ønsker å ta vare på den flyhistorien som har vært, sier Skyrud.

Riksantikvaren framhever både den militære og sivile flyhistorien som en viktig grunn for fredningen. Kjeller var Norges hovedflyplass for passasjertrafikk fra 1937 til 1938 da Fornebu åpnet. Videre anerkjenner Riksantikvaren Kjeller som en av verdens eldste flyplasser med kontinuerlig drift.


Kjeller flyhistoriske forening har Norges største samling luftdyktige veteranfly. Leder Finn Erik Skyrud ønsker fredningen velkommen. Foto: Tarjei Mo Batalden


Flere av byggene som er foreslått fredet brukes i dag av Forsvaret. Kjeller har vært hovedverksted for Forsvaret siden oppstarten i 1912. Det var også flyfabrikk her før andre verdenskrig. Foto: Tarjei Mo Batalden