Gunhild Tveiten er ikkje nøgd med at regjeringa vil kutte drastisk i grunnstøtta til glutenintolerante. Foto: Mari Sollid Eide.

Reagerer på kutt i stønad til glutenintolerante

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2019, er det kutta drastisk i støtta til glutenintolerante. Dette skaper reaksjonar hos dei berørte.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 14:48

Reaksjonane lot ikkje vente på seg etter at forslaget til statsbudsjettet for 2019 vart lagt fram. Generalsekretær i Norsk cøliakiforening, Knut H. Peterson, er ikkje tilfreds. Heller ikkje Gunhild Tveiten, som har cøliaki, er fornøgd med det drastiske kuttet. Saka kan du høyre under. 

Emneord: