Prorektor Hilde C. Bjørnland uttaler at det som skiller Norge fra andre land ikke er olje og gass, men kunnskap og teknologi.

Slutt på tiden som «annerledeslandet»

Tirsdag arrangerte BI Nydalen arrangementet "Energipolitiske utfordringer: kraft- og karbonmarkeder og gass". Her ytret prorektor for forskning og fagressurser Hilde C. Bjørnland at Norges tid som "annerledeslandet" er over.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 14:46

– Er det en forbannelse eller velsignelse å ha ressurser? spør Bjørnland.

I motsetning til for eksempel Storbritannia og Sverige, har Norges velstand økt de siste årene. Hvordan kan ressurser være en forbannelse i land som for eksempel Nigeria, men ikke i Norge? Disse spørsmålene ble gårsdagens konferanse åpnet med.

Norge i motsetning til andre ressurssterke land

Institusjoner, et byråkrati som er flinke til å fordele ressurser, og gode systemer er åpenbart viktige faktorer for Norges velferd. Det å utvinne råvarer krever teknisk høy kompetanse, noe som ressurssterke land som Nigeria kan se ut til å mangle. Bjørnland viser til egen forskning, der dette viser seg å ha gitt ringvirkninger i økonomien.

Andre ressurssterke land som Nigeria har lidd under dårlige institusjoner, korrupsjon og store internasjonale selskaper som har tappet landene. Disse landene har i liten grad opplevd de økonomiske ringvirkningene vi har sett i Norge.

Bjørnland poengterer at Norges særpreg ikke bare er at vi har tilgang på olje, men at vi også har kunnskap og teknologi rundt det. Hun sier at kunnskapen ikke bare handler om at vi hentet oljen, men hvordan vi hentet den.

Kan overføre innovasjon til andre deler av samfunnet

– Det som er viktig er at vi har teknologi og kunnskap. Det er det som er særegent for Norge, fortsetter Bjørnland.

Hun mener at den kunnskapen Norge har utviklet ved å utvinne olje og gass, videre kan brukes til å utvikle annen type energi. Da oljenedturen fant sted, kunne vi overføre kunnskapen vi hadde tilegnet oss i andre næringer.

– Vi ble ikke rike bare fordi vi hadde masse penger, vi ble rike fordi vi hadde masse kunnskap og teknologi, legger hun til.

Ikke lenger annerledeslandet

Hun avslutter med at vi ikke går fra noe, til noe, men sammen med det. Nemlig at vi går sammen med olje og gass til andre typer energier som f.eks. vannkraft.

“Oljetiden er nok enda ikke over, men tiden som annerledeslandet er definitivt over. Omstilling handler om overføring av kunnskap og teknologi.” 

Forskningssenteret på BI jobber med hvordan vi skal kunne omstille økonomien fra å være veldig oljedrevet til å fortsatt leve av olje og gass, men samtidig satse mer på andre næringer.

– Vi er ikke lenger annerledeslandet, men et land som de andre som må omstille oss.