Fra 1. januar 2020 blir det forbud mot fossil oljefyring i Oslo. Foto: flickr/Yngvar Johnsen

893 har søkt støtte i 2018

Fra 1. januar 2020 blir det forbud mot fossil oljefyring i Oslo. I løpet 2018 har 893 husstander og borettslag søkt om støtte til å gå over til alternative oppvarmingskilder.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 16:01


Generalsekretær i Drivkraft Norge, Inger-Lise M. Nøstvik. Foto: Moment Studio

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020. Ved å kutte all fossil oppvarming vil klimagassutslippene reduseres med 11 prosent ifølge kommunens hjemmesider. Kommunen antar at det fortsatt er rundt 7500 oljefyringsanlegg i private husholdninger og borettslag i Oslo. Om lag 2000 av disse er i større borettslag og næringsbygg. 

Borettslag og næringsbygg kan søke om støtte til utfasing gjennom Oslo kommune. Spesialkonsulent i Klimaetaten, Christian Sundvor, opplyser om at etaten har 109 aktive tilsagn på utfasing av oljefyr, i tillegg til 23 søknader som foreløpig ikke er behandlet. 

Private husholdninger kan fram til 31. desember søke om støtte på inntil 20 000 kroner fra Enova for å gå over til mer miljøvennlige alternativer. Fra 1. januar 2019 reduseres støttebeløpet til 10 000 kroner, og når forbudet trer i kraft i 2020 vil det ikke lenger være mulig å søke støtte. Seniorrådgiver Christina Hedin i Enova opplyser at det siden 1. januar 2018 er totalt 761 private husholdninger som har søkt støtte fra Enova. 

Dermed er det totalt søkt støtte til omgjøring for 893 av 7500 oljefyringsanlegg i Oslo. 

– Må ikke nødvendigvis byttes ut

Drivkraft Norge er en bransjeforening for selskaper som selger flytende drivstoff og energi. Generalsekretær i foreningen, Inger-Lise M. Nøstvik, sier at foreningen er opptatt av å formidle at man ikke nødvendigvis må bytte ut selve anlegget: 

– Man kan også bruke biofyringsolje eller bioparafin i eksisterende fyringsanlegg. Det betyr at man som forbruker ikke er nødt til å bytte ut det eksisterende fyringsanlegget, selv når forbudet trer i kraft. Fyringsanlegget kan også bygges om til å bruke fornybare energikilder som for eksempel solvarme eller jordvarme, opplyser Nøstvik til Journalen.

Kommunen skriver på sine hjemmesider at det er fare for press i markedet framover. Det kan føre til at ikke alle som er pålagt å foreta en endring, rekker å gjøre det innen forbudet trer i kraft. 

I tillegg til Oslo kommunes eget mål om å fase ut oljefyring, trer også et nasjonalt forbud mot oljefyring i kraft fra 1. januar 2020. 

 

 

 

Emneord: