Dialog er først i Norge med å tilby Single Session Therapy

Etter å ha blitt prøvd ut, med gode resultater andre steder i verden tar Dialog i Oslo i bruk Single Session Therapy som ny behandling.
Fredag, 2 november, 2018 - 13:14

Single Session Therapy er et helt nytt alternativ til den tradisjonelle psykologtjenesten. Tilbudet går ut på at man får snakke med psykolog en gang, og får akutt hjelp med det man sliter med. Deretter trenger du ikke å besøke psykologen igjen.

- Dette ble oppdaget i USA da de tok kontakt med pasienter som kun hadde vært hos psykolog for en time, for å høre hvorfor de ikke kom tilbake. Det viste seg at dette var fordi de kun hadde behov for den ene timen og trengte ikke å oppsøke psykologen igjen.

Nå har Dialog ved Diakonhjemmet tatt i bruk behandlingsformen som første sted i Norge, etter et tidligere prøveprosjekt.