Operasjon Ved

Gir ved til eldre og vanskeligstilte

Operasjon Ved har i snart 50 år gitt ved til trengende i Oslo. I de siste årene merker frivillighetsorganisasjonen færre mottakere av tilbudet. En av årsakene til dette er fyringsforbud i gamle hus.
Onsdag, 7 november, 2018 - 13:01

Operasjon Ved er en frivillighetsorganisasjon drevet kun av pensjonister. De har som formål å gi ved til eldre og vanskeligstilte i Oslo, og det har organisasjonen gjort siden 1970.

– Operasjon Ved er en stiftelse som samler inn ved og deler ut til eldre, uføre, enslige og for de som trenger ved og har dårlig råd, sier Odd Strand. Han jobber som frivillig og er styremedlem, og han forteller oss hva stiftelsen gjør daglig. 

Færre mottakere

Strand forteller at det har oppstått utfordringer i løpet av de siste årene. Organisasjonen har kjørt ut 15 000 sekker med ved på det meste, men nå er leveransen på cirka 8500 sekker. 

– Det kommer av at brannvesenet og kommunen har stengt uforsvarlige piper i store områder i Oslo. Dermed mister vi de kundene dette gjelder, som ikke kan få vedtilskuddet vi har levert tidligere, sier Strand. 

Sigurd Folgerød Dalen er branninspektør og kommunikasjonsrådgiver ved Brann- og redningsetaten. Han skriver at etaten har forståelse for at dette kan skape uheldige situasjoner for husstandene. 

–Bakgrunnen for fyringsforbud er et rent persons- og verdisikkerhetstiltak. Vi har dessverre ikke mulighet til å rette opp i feil og mangler som måtte foreligge, og har forståelse for at dette kan sette folk med begrensede midler i en vanskelig situasjon. Vi kan aldri gå på akkord med sikkerheten, skriver Dalen. 

Nedgang i vedforbruket 

Thor Eliassen jobber på kontoret ved Operasjon Ved. Han forteller at det også kan være andre årsaker til at organisasjonen har fått færre kunder enn tidligere. 

– Det kan selvfølgelig være sånn at mange har vedfyringsmuligheter, men velger nå å fyre på andre måter, sier Eliassen.

Det har vært en generell nedgang i vedforbruket i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, gjennom vedundersøkelsen som inngår i statistikken Produksjon, forbruk og energi, energibalanse. 

Selv om Operasjon Ved opplever nedgang i leveransen, er det fortsatt mye å gjøre. 

– Vi har normalt nok å gjøre. Jo, kaldere det blir, jo mer får vi å gjøre, sier Eliassen.


Vedundersøkelsen viser nedgang i vedforbruket i Norge. Grunner til det er, blant annet, bruk av ande fyringsmetoder, viser undersøkelen. Tabell hentet fra : Statistisk sentralbyrå.