Statistisk Sentralbyrås lokaler. Foto: Simen Høseggen

Ny studie viser innvandreres samlivsvaner

Ni av ti nordmenn med majoritetsbakgrunn velger å bli samboere som første samliv. Det samme gjelder i stor grad annengenerasjons-innvandrere.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 17:23


Kenneth Aarskaug Wiik (SSB) Foto: Simen Høseggen

Det viser en ny studie utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Erasmus Universitet Rotterdam.

Studien viser også at seks av ti par der begge har innvandret fra samme land, heller gifter seg først. Verdt å merke seg er altså at andregenerasjons-innvandrere i større grad følger samme samlivsmønster som majoritetsbefolkningen.

– Særlig valg av partner har blitt en lakmustest på integrering. Siste steg i integreringsprosessen er nådd, når det er akseptabelt og vanlig å inngå samboerskap med en som ikke har innvandrerbakgrunn, sier SSB-forsker Kenneth Aarskaug Wiik. 

Wiik har utført studien sammen med SSB-kollega Lars Dommermuth, og Jennifer A. Holland ved Erasmus Universitet Rotterdam i Nederland.

Emneord: