SSB kom i dag ut med ny statistikk. Foto: Matt Madd/flickr

Ny statistikk på norskopplæring for voksne innvandrere

2613 flere nyankomne innvandrere hadde norskopplæring i 2017 sammenlignet med året før. Det er en vekst på 6 prosent.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 17:29

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom i dag ut med ny statistikk på hvor mange som deltok på norskopplæring for voksne innvandrere. I løpet av 2017 deltok 44 200 personer. En økning på 2613 nyankomne innvandrere hadde norskopplæring i 2017 i sammenligning med året før.

Flere kvinner enn menn

I 2016 var det 185 flere menn enn kvinner som tok norskopplæring, mens i 2017 var det 129 flere kvinner enn menn. Det er også høyere nivå og bedre resultat på prøvebesvarelsene kvinnene leverer i forhold til mennene.

Antall syriske deltakere økt med 39 prosent

I 2016 var det flest deltakere fra Syria, og det er klart flest fra Syria i 2017 også (se tabell nedenfor). 13 580 av de 44 200 kom fra Syria. De to følgene landene etter Syria, Eritrea og Somalia, har gått ned henholdsvis 8 og 28 prosent.