For lettvint: Eivind Stenvold stiller seg kritisk til systemet Ruter har på plass og mener det kan utnyttes altfor lett. Foto: Emilie Marie Kjøle

Utsatt for identitetstyveri på bussen

Hittil i år har Eivind Stenvold (16) opplevd to ganger at noen bruker hans identitet for å slippe unna bøter ved billettkontroll.
Onsdag, 7 november, 2018 - 11:05

Dersom man blir tatt i kontroll og ikke kan identifisere seg, må man oppgi informasjon som navn, adresse og fødselsdato. I Stenvolds tilfelle er det noen som besitter disse opplysningene og som har utnyttet og brukt den informasjonen til det fulle. Og akkurat hvem det er som kan ha tilgang til den slags informasjon har Stenvold tatt stilling til.

-Jeg kan ikke utelukke at det er noen i min omgangskrets som står bak det, sier Stenvold.

System på plass

Senior kommunikasjonsrådgiver hos Ruter, Knut-Martin Løken forteller at slike hendelser til tider dessverre forekommer, og synes det er leit å høre at dette har hendt to ganger med Stenvold.

-Det skal egentlig være et system og verktøy på plass for å sørge for at dette ikke skjer, sier Løken.


Uheldig: Ruter har full forståelse for alvoret i saken og syns det er uheldig at det har vært en gjentagende episode for Stenvold. Foto: Emilie Marie Kjøle

For å unngå slike tilfeller, har Ruter faste rutiner som følges. Løken forteller til Journalen at dersom en passasjer uten ID blir tatt i kontroll, kan billettkontrollørene sjekke om den informasjonen de får fra vedkommende stemmer overens med opplysningene fra Folkeregisteret. I tillegg så får kontrollørene meldinger om navnet tidligere har blitt misbrukt.

Alvorlig

Selv om Ruter har et system på plass, så innrømmer Løken at svikt kan skje både på det menneskelig og tekniske plan, men at Ruter gjør sitt beste for å unngå at dette skal skje. Til slutt så oppfordrer Løken Stenvold til å anmelde hendelsen til politiet.

-Det er jo en alvorlig sak og det å bli utsatt for noe slags form for identitetstyveri er svært ubehagelig, avslutter Løken.

Emneord: