– Vi må ikke lenger se det vi skal drepe

Med en verden i stadig endring, påvirkes også hvordan krigføringen blir gjort. Antoine Bousquet ønsker i sin nye bok å rette fokus på endringen i krigføringen.
Onsdag, 7 november, 2018 - 15:17

Onsdag morgen holdt Antoine Bousquet, i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt, et forklarende foredrag vedrørende sin nye bok “The Eye of War: Military Perception from the Telescope to the Drone”. Hensikten bak boken er å informere folk om hvordan truslene endrer seg, og hvordan vi må tilpasse oss. 

Verden er ikke slik den en gang var

– Mye har endret seg i måten vi fører krig på. Tidligere var tommelfingerregelen at dersom du kunne se fienden, kunne du drepe den. Nå er det ikke lenger slik. En kan sitte et helt annet sted på kloden og fjernstyre våpen. 

Bousquet trekker i boken tråder helt tilbake til renessansen, og sammenligner hvordan man gikk fra å se verden på en måte til en annen. 


Antoine Bousquet mener oppfatningen av krig har endret seg.

Konsekvensene av en teknologisk utvikling

– Et sentralt tema i boken er årsak og virkning. Det legges fokus på hvordan vi havnet her vi er i dag, og hva konsekvensene av dette er. Ved å ikke behøve å være fysisk tilstede under et angrep distanseres en også fra handlingene en gjør. 

I boken legger Bousquet videre vekt på hvor dnne utviklingen nådde sin høyde. Han trekker frem andre verdenskrig og radaren som et eksempel på hvordan en da måtte tilpasse seg og se på krigføringen på en ny måte enn tidligere, når de da stod ansikt til ansikt mot trusselen fra luften. 

Gravde i gamle dokumenter

– Mesteparten av stoffet jeg har brukt som research til boken har jeg måttet legge sammen som et puslespill. En del har blitt funnet i eldre deklassifiserte dokumenter fra den amerikanske hæren, noe har blitt funnet i eldre militærhistoriske dokumenter. 

Underliggende risiko

Mens Bousquet holder seg forholdsvis nøytral til hvorvidt en skal benytte seg av droner og andre lignende fjernstyrte kampmaskiner, velger det amerikanske byrået for undersøkende journalistikk en litt annen vinkling. De forholder seg kritiske til bruken av droner, og informerer i sin statistikk om at mellom 751 og 1597 sivile liv har gått tapt siden det amerikanske militæret begynte å ta i bruk droner i sine stridshandlinger.