Mette Fjellså Paulsen (43) hadde tidligere lymfekreft. Hun overlevde takket være antibiotika. Foto: Zerina Budimovic

Vil redde liv med mindre antibiotikabruk

I Norge får 90 personer hver dag beskjeden «du har kreft». En femtedel av kreftpasientene er avhengige av antibiotika for å overleve.
Onsdag, 28 november, 2018 - 15:09

Flere kreftbehandlinger lar seg ikke gjennomføre uten virksom antibiotika, men samfunnets overdrevne antibiotikaforbruk gjør flere resistente.

Bruken må begrenses til de som virkelig trenger det, mener Kreftforeningen, som i forrige uke arrangerte et temamøte om problematikken.

Budskapet fra Kreftforeningen var at selv om Norge har kommet lengre enn mange land, er problemet fortsatt alvorlig.

ANTIBIOTIKA

  • Fellesnavn for medikamenter som virker ved å hemme vekst av eller drepe bakterier.
  • Medikamentene har ingen effekt mot virus.
  • Den mest vanlige antibiotika-typen er penicillin, som det finnes mange varianter av.
  • Noen bakterier kan utvikle egenskaper som gjør at de ikke skades av antibiotika (resistens).
  • Forekomsten av resistente bakterier øker når antibiotikaforbruket i et samfunn øker.

Hentet fra https://nhi.no/. 

Alle kan bidra

Professor i allmennmedisin og leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, la på temamøtet vekt på at vi kan gjøre mye for å få ned bruken.

– Fastleger må bevisstgjøres. Veldig ofte kan man la være å bruke antibiotika, spesielt ved ellers ukompliserte infeksjoner. Det gjelder blant annet bihulebetennelse og halsbetennelse, sier Lindbæk til Journalen.

Han mener man trygt kan vente noen dager hvis man er i rimelig god form, er oppegående og har litt feber.

– Det er budskap som ser ut til å nå ut til både leger og publikum, sier professoren.

Derfor rammes kreftpasienter 

Jesper Littman, var også blant talerne på Kreftforeningens temamøte. Han leder arbeidet med antibiotikaresistens på Folkehelseinstituttet. 

Littman forteller at kreftpasienter under behandling opplever et svekket immunforsvar, og derfor kan selv små infeksjoner føre til alvorlige komplikasjoner.

Dermed blir behovet for en effektiv behandling av antibiotika desto viktigere.

Mette Fjellså Paulsen, en av gjestene under foredraget, forteller at hun overlevde lymfekreft takket være antibiotika. Medisinen ble brukt gjentatte ganger til å behandle infeksjoner, og drepte veksten av bakterier.