Statistisk Sentralbyrå publiserte ny statistikk om norsk rusbruk 18 Januar, 2019. Foto: Marius Larsen

Fersk statistikk på norsk rusbruk

Forrige uke publiserte Statistisk sentralbyrå ny statistikk på norsk rusbruk.
Mandag, 21 januar, 2019 - 12:01

12% av befolkningen var dagligrøykere i 2018 i følge nye tall fra SSB. Da SSB startet kartleggingen av norske røykevaner i 1973 var 42% av befolkningen dagligrøykere. På 45 år har antallet sunket med 30%. 

Snus og røykevaner har utjevnet seg i Norge, og det er nå like mange dagligsnusere som røykere. For 10 år siden var det 21% dagligrøykere, mens 6% var dagligsnusere. I dag ligger prosenten på 12 for begge gruppene. 

Finnmarkinger er de i landet som snuser mest. 16 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år i Finnmark snuser daglig. 

I Østfold er det derimot flest røykere. 16 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år i Østfold røyker daglig.