FOKUSERT: Oscar Stein Bjelke (18) fra Bærum konsentrerer seg om trafikken i snøværet. Foto: Jostein Sletten
Fraværsregelen endres

– Kommer til å hjelpe elever som planlegger dårlig

En endring i fraværsregelen gjør at inntil 19 obligatoriske kjøretimer nå kan føres som gyldig fravær.
Mandag, 28 januar, 2019 - 09:46

– Kunne du gjort noe annerledes der, Oscar? 

Kjørerlærer Cato Holst ved AB Trafikkskole i Bærum sitter i passasjersetet og følger med på alt eleven hans Oscar Stein Bjelke (18) foretar seg bak rattet.

Det er tidlig formiddag, og morgentåka har ennå ikke sluppet taket. Kjøreeleven sitter fremoverlent i førersetet, og ser ut på snøfillene som laver ned mot frontruta. 

I en motbakke havner han bak en hjullaster som måker mørkebrun snø ut av veien. Bjelke velger å bli liggende bak doningen i stedet for å kjøre forbi, og nå lurer Holst på om eleven hans er fornøyd med hvordan han håndterte situasjonen.  

– Jeg kunne kanskje ha gjort en forbikjøring, foreslår Bjelke. 

Fraværsregelen

  • Trådde i kraft skoleåret 2016–2017.
  • Grensen gjelder fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
  • Elever som har mer enn ti prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget.
  • Elever vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. sykdom, arbeid som tillitsvalgt, deltagelse på idrettsarrangement etc. 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Javisst, svarer læreren.

Bjelke er ute på sin aller siste ordinære kjøretime. Han har oppkjøring om noen få dager, og har valgt å bruke en fritime på skolen til å finpusse kjøreteknikken. 

Han har tatt all kjøreopplæring med fraværsregelen som bakteppe. Regelen gjør at elever som har mer enn ti prosent fravær i et enkeltfag ikke får karakter. De siste to årene har kjøretimer blitt ført som ugyldig fravær, men dette har regjeringen nå gått inn for å endre.

Blir gyldig fravær 

Endringen legger opp til at inntil 19 obligatoriske kjøretimer kan bli oppført som gyldig fravær, noe som altså ikke har vært tilfelle siden regelen ble innført i 2016. 

Cato Holst tror at innføringen av fraværsgrensen har gått mest utover de elevene som har planlagt gjennomføringen av kjøreopplæringen dårlig.

– De elevene som har dårlig tid, og som går inn for å ta førerkort i løpet av noen få måneder, må ta de kjøretimene vi på trafikkskolen kan tilby. Og disse timene foregår ofte i løpet av skoletiden. Det er klart at dette kan gå på bekostning av oppmøte på skolen, sier Holst.  

Kjøreelev Bjelke sier at han har unngått høyt fravær ved å planlegge. 

– Jeg har prøvd å ta flest mulig kjøretimer når jeg har fri fra skolen, som i fritimer eller i ferier. Også har jeg prøvd å spre timene utover en ganske lang periode.  

Kan få mer ut av timene

Ifølge Holst har ikke trafikkskolen i Bærum merket innføringen av fraværsregelen i særlig stor grad. Han tror at det er elever i mer utenforliggende strøk som tjener på den foreslåtte endringen, i tillegg til elever som planlegger dårlig. 

– Dette vil nok være til enorm hjelp for de som har lang reisevei til nærmeste trafikkskole og trafikkstasjon. Disse skolene vil nok også oppleve at færre stryker på oppkjøringen, fordi elevene har mulighet til å ta obligatoriske timer nærmere førerprøven enn tidligere.

Videre tror Holst at elevene vil få større utbytte av å ha obligatoriske timer på dagtid.

– Hvis man bare skal ha kjøretimer på kvelden er det mye mindre trafikk, og ergo blir læringen dårligere. 

Bjelke nikker samtykkende, og sier at han også tror at endringen kan gjøre det enklere for elever å ta kjøretimer på mer gunstige tidspunkt. 

– Jeg merker at jeg konsentrerer meg mye bedre når jeg har kjøretimer tidlig på dagen, og det gjør at jeg får mer ut av undervisningen.

Journalen fulgte Bjelke på sin siste kjøretime: 

Landsforbundet jubler

Administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Torgeir Abusdal, sier at de er svært fornøyd med at regjeringen nå går inn for å gjennomføre endringen.


Administrerende direktør i ATL, Torgeir Abusdal. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

– Våre medlemmer har opplevd fraværsregelen som et problem. Ifølge læreplanen skal elevene lære samhandling og risikoforståelse, og dette får man ikke gjort hvis man skal kjøre på lite trafikkerte veier på kvelder og i helger. I Oslo vil man nok greie å gjøre dette utenfor skoletid, men det er ikke normalen i resten av landet, sier Abusdal. 

Han tror også at tidspunktet for kjøretimer er viktig for kvaliteten på undervisningen.

– I tillegg er det jo klart at elevene vil være slitne etter en dag på skolen, og vil ikke da få samme utbytte som hvis man gjennomfører opplæringen på dagtid. 

– Så dere tror at kvaliteten på kjøretimene vil øke? 

– Ja, det tror vi. Endringen vil gjøre at undervisningen skjer i tråd med læreplanen, noe som ikke har vært tilfellet de siste par årene. Dette kan også gjøre at strykprosenten går ned, og at vi totalt sett utdanner bedre sjåfører. 

– Skal ikke bytte ut mattetimer med kjøretimer 


Statssekretær Tom Erlend Skaug (H). Foto: Høyre

En fersk Fafo-rapport viser at en gjennomsnittlig elev på videregående har redusert fraværet sitt med omtrent 20 prosent siden innføringen av fraværsgrensen.

Det mener statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet gjør fraværsgrensen til en suksess, men at det samtidig er nødvendig å gjøre endringer i reglementet.

– Fraværet har gått kraftig ned og elevene er mer tilstede på skolen. For noen elever har det imidlertid blitt svært vanskelig å få gjennomført de obligatoriske kjøretimene. Dette er derfor en justering vi er enige om å gjennomføre. De fleste elevene kan imidlertid ta obligatoriske kjøretimer på ettermiddag eller kveldstid, og det må de selvsagt fortsatt gjøre. Dette er ikke endring som skal gjøre det mulig å bytte ut mattetimer med kjøretimer.  

Skaug sier at det enda ikke er klart hvordan endringen skal håndheves i praksis. 

– Hvordan forskriften innrettes må vi komme tilbake til. Det er viktig med noe fleksibilitet slik at elever får gjennomført nødvendig kjøreopplæring, for eksempel yrkesfagelever som trenger sertifikat når de skal ut som lærlinger, sier Skaug. 

– Planlegg

På Nadderud videregående skole har Oscar Stein Bjelke nettopp rygget bilen inn på en parkeringsplass. Både eleven og læreren har lent seg litt tilbake i setene. De diskuterer hvilke situasjoner som oppsto i løpet av timen, og hva som eventuelt bør forbedres før oppkjøringen. 

– Jeg burde ha sjekket midtspeilet oftere. Også var jeg ikke ikke tydelig nok plassert inn mot noen av rundkjøringene, sier Bjelke. 

Kjørerlærer Holst sier seg enig.

Samtalen peiler tilbake til fraværsgrensen, og Holst gjentar sitt eget mantra om planlegging. 

– Alt dette handler om planlegging. De elevene som ikke klarer å planlegge, de sliter alltid med fraværet. Og de vil alltid slite med det også, uavhengig av fraværsregelen. Det gjelder både i arbeidslivet og i hverdagen. 


FERDIG: Bjelke har hatt kjøretimer siden juni, og evaluerer her sin siste innsats med kjørelærer Cato Holst. Foto: Jostein Sletten.