Overlevde algesopper (Chytridiomycota). Denne krabaten var trodd utryddet i 10 år. FOTO: Earth Touch

Nytt håp for denne froskearten

Sehuencas vannfrosker var tenkt utryddet siden 2008. I starten av året annonserte en håndfull forskere at arten kan bli reddet.
Mandag, 21 januar, 2019 - 13:58

I Bolivias fjellskoger ble 5 individer av arten Sehuencas vannfrosk funnet. De hadde vært tenkt uttryddet siden 2008. Det skal ha vært en soppsykdom i området som forårsaket at populasjonen kollapset. Det var ekspedisjonsteamet til sjefen for herpetologi hos Museo de Historia Natural Alcide d’Orbigny, som fant de overlevende individene.