Pensjon: Hvor mye kan vi egentlig om pensjon? Arkivfoto: Kjell Jøran Hansen
Fafo-forsker:

– Kunnskap om pensjon er viktigere enn før

FAFO-forsker og direktør i Finans Norge er samstemte: – Det er viktig at unge tenker på pensjon.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 11:33

Tidligere studier har vist at kunnskapsnivået om pensjon er lavt blant den norske befolkningen.

En fersk Fafo-rapport, skrevet av Ståle Østhus, bekrefter ifølge han mye vi visste fra før: kunnskapen og interessen for pensjon er fortsatt gjennomgående lav blant befolkningen.  

Pensjonsreformen (2011)

  • Skal sikre et pensjonssystem som det er mulig å betale for også i fremtiden.
  • Noe av ansvaret og risikoen forbundet med pensjon ble flyttet over på befolkningen.
  • Nødvendiggjør at befolkningen klarer å tilegne seg kunnskap om pensjon. 

Kilde: Oda, OsloMet

Viktig med økt bevissthet blant unge

Direktør i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, mener det er viktig at man tenker over at ulike valg man tar gjennom livet, kan ha konsekvenser for ens fremtidige pensjon. 

– Pensjonisttilværelsen er for mange arbeidstakere langt frem i tid, men økt bevissthet rundt pensjonssparing er viktig fordi pensjonsreformen har medført større ansvar for egen pensjonssparing, skriver Kierulf Prytz i en e-post til Journalen. 

Forsker, Ståle Østhus, er enig. 

– Det ser ut til å være en utbredt misoppfatning at pensjon er noe som ordner seg av seg selv, at staten passer på. Slik er det ikke. Man bør ha et bevisst forhold til pensjon også i ung alder. 

Studenter er uenig

I en hektisk studiehverdag synes mange studenter det er fjernt å tenke på pensjon og pensjonssparing. Lærerstudent ved OsloMet, Ingeborg Seim Grøvlen, føler det er unaturlig å tenke på pensjon i studietiden. 

– Mamma maser hele tiden om at hun er bekymret for pensjonspengene mine, men det er ikke en bekymring jeg har i det hele tatt. Jeg vet at noen mener at man bør begynne å tenke på det tidlig, men det føles unaturlig å tenke på det nå. Vi studenter har andre ting å tenke på, sier Grøvlen. 

Flere studenter er enige.

– Er det egentlig pensjon man skal begynne å prioritere i studietiden? Jeg kommer til å begynne å tenke på det når jeg er ferdig utdannet, forteller Vetle Rygh. 

Andre studenter har en oppfordring til politikerne angående spørsmål om pensjonssparing. 

– Hvis jeg skal tjene penger til livets opphold, gå på skole, jobbe, og spare på BSU, så har ikke jeg mulighet til å spare mer enn det. Men hvis politikerne har lyst til å gi meg litt mer i Lånekassen, så kunne jeg klart det, sier grunnskolelærerstudent Thilde Fjeld. 

Viktig å sjekke 


Direktør i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, har en oppfordring til studenter i jobb. Foto: Finans Norge

Stefi Kierulf Prytz har forståelse for at pensjonssparing kan virke fjernt for studenter, men påpeker samtidig viktigheten av at studenter med jobb sjekker med arbeidsgiveren om de er omfattet av bedriftens pensjonsordning. 

– I ung alder er naturlig nok ikke pensjonssparing det man har fremst i tankene. Men det er viktig for den enkelte, uansett alder, å sjekke at arbeidsgiver betaler inn pensjon, og at dine pensjonsrettigheter er registrert.  

Hun forteller videre at Finans Norges påstand er at det er viktigere nå enn tidligere å sjekke dette.

– Det er viktigere nå på grunn av de nye egenskapene ved folketrygden som følge av pensjonsreformen. Og ikke minst fordi tjenestepensjonsordningen kan variere stort fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, spesielt i privat sektor, skriver Kierulf Prytz. 

Mangel på kunnskap blant arbeidsplasser 


Fafo-forsker, Ståle Østhus, mener det er viktig å ha et bevisst forhold til pensjonssparing. Foto: Fafo

Fafo har i rapporten kunnskap om pensjon kartlagt hva norske arbeidsgivere vet, hvor de henter sin informasjon og hvordan de forholder seg til investeringsvalg i sine innskuddsordninger. 

Forfatter av rapporten, Ståle Østhus, forteller at rapporten viser at kunnskapen om pensjon varierer med kjennetegn ved arbeidsplasser, som for eksempel bedriftsstørrelse. 

– Ansatte i små og mellomstore bedrifter blir i mindre grad informert om bedriftens pensjonsordninger. Rapporten viser også at tillitsvalgte spiller en viktig rolle i formidlingen av kunnskap om pensjon til arbeidstakerne.

 

Tre av ti ledere har ifølge rapporten ikke oversikt over bedriftens pensjonsordninger. Fafo poengterer imidlertid at de ikke kan utelukke at dataene gir et skjevt bilde av bedriftspopulasjonen, selv etter at de har justert for utvalgsskjevhet. Grafisk fremstilt av André Urhaug.

Klare fordeler 

Både Østhus og Kierulf Prytz trekker frem fordeler ved å begynne å tenke på pensjonssparing tidlig. 

–  En viktig grunn er for å unngå å gjøre valg som har uheldige virkninger for eget fremtidig pensjonsnivå. En annen grunn er at kunnskap om pensjon er viktig for å hindre at innretningen på pensjonsordningene fører til urettferdighet og uheldige virkninger for kolleger, medborgere og kommende generasjoner, skriver Østhus. 

Kierulf Prytz mener økt bevissthet rundt pensjonssparing kan bidra til å gi innsikt og forståelse for at man som ung kan ta større risiko i forvaltning av pensjonsbeholdningen. 

– Pensjon er langsiktig sparing, og erfaringsmessig kan unge ta høyere risiko de første årene, fordi deres sparehorisont er så lang, skriver Kierulf Prytz til Journalen.