De tre jentene fra 6A merker ulik grad av press over å være på sosiale medier. Fra høyre: Lucia Michaela Haakonsen, Diana Semashkova og Michelle Bye-Bartvik. Foto: Julie Byberg Bø

Mener aktørene burde ta mer ansvar

Tre av fire barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier, viser en ny undersøkelse. Aldersgrensen er egentlig 13 år. Medietilsynet mener sosiale medier-selskapene burde ta mer ansvar.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 11:02

Det ringer ut til storefri på Majorstuen skole. Klokka er 12.00, og den tomme gangen blir plutselig overfylt av 6. klassinger som kaster rundt seg med fargerikt yttertøy. En gutt kommer bort til meg og sier:

– Gi meg en shoutout på Snapchat!

Han står sammen med to andre elever. Jeg griper sjansen, og spør om de alle er på Snapchat. De svarer umiddelbart ja i kor, og ser dumt på meg. Selvfølgelig har de Snapchat.

De aller fleste barn over 10 år har tilgang på mobiltelefon, og over 90 prosent eier en egen smarttelefon. Dette viser en undersøkelse Medietilsynet gjennomførte i 2018. Den viser også at tre av fire barn mellom 9 og 12 år er på sosiale medier. Til tross for dette høye tallet, er aldersgrensen på de fleste sosiale medier 13 år.

Ingen mobilbruk på skolen

Inne i klasserommet til 6A på Majorstuen skole møter jeg tre jenter. Michelle, Diana og Lucia får lov til å være inne i friminuttet for å snakke med meg. Latteren sitter løst og praten går utvunget mellom de tre.

De 11 år gamle jentene bruker ulike sosiale medier. Michelle forteller at hun har Snapchat, og hadde Instagram før, mens Diana ikke bruker sosiale medier. Lucia har bare Tik Tok. Michelle sier at hun var nødt til å lyve om alderen da hun opprettet en bruker på Snapchat. Jentene forteller at de fleste i klassen har det.

– Alle unntatt meg, skyter Diana inn.

Hun har enda ikke fått lov av foreldrene sine å få Snapchat.

– Jeg har jo lyst på sosiale medier, men samtidig synes jeg det er unødvendig, jeg lever jo helt fint uten det, fortsetter hun og smiler.

Når de får spørmål om hvor mye tid de bruker på mobiltelefonen i løpet av en hel dag, svarer de 2-3 timer, mens til sammen på alle typer skjerm svarer de opp mot 6 timer. Det er ikke lov å bruke mobiltelefonen på skolen, og dette har jentene ulike meninger om.

– Jeg synes det er kjempeteit, sier Lucia og ler.

Diana sier at hun synes det er bra.

– Skjermtiden erstatter jo tid man kunne brukt på å leke.

– Men man kan jo leke på telefonen, bryter Michelle inn.

– Aktørene må ta et større ansvar

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, mener aktørene som tilbyr tjenester på sosiale medier, må tilrettelegge for gode og enkle samtykkeløsninger.


Mari Velsand mener selskapene bak sosiale medier bør ta mer ansvar. Foto: Medietilsynet / Thomas Ekström.

– Det er det få som gjør per i dag, noe vi mener aktørene må ta et større ansvar for å få på plass.

Velsand skriver i en e-post til Journalen at hovedpoenget med aldersgrensen på 13 år er å beskytte barns personopplysninger, men at det ikke er ulovlig å lage bruker på sosiale medier før fylte 13 år med samtykke fra foreldre.

Dermed er det foreldrene som har ansvar for å avgjøre når deres barn skal få opprette egen profil på sosiale medier. For at foreldrene skal ha mulighet til å gi et slikt samtykke, må aktørene som tilbyr tjenester på sosiale medier tilrettelegge for gode og enkle samtykkeløsninger, mener Medietilsynet.

– Sosiale medier har mange positive sider, men vi fra Medietilsynets undersøkelser vet at en del barn og unge også blir utsatt for ubehagelige opplevelser, som mobbing, utestengelse og uønsket bildedeling, skriver Velsand. 

Medietilsynet er opptatt av at det er viktig at foreldrene snakker med barna om de utfordringer de kan møte på sosiale medier.

Delte meninger om aldersgrensen

Fra vinduet i trappa ned til heimkunnskapen har man god utsikt over hele skolegården. Det er fremdeles skolefri, og flesteparten av barna er ute og leker. Latterfylte skrik høres mens noen av barna spiller basketball, hopper tau og springer tilsynelatende rundt uten mål og mening.

På vei ned trappa møter jeg Siv Hoveland Kildal, lærer for 6A ved Majorstuen skole. Hun forklarer at hun er usikker på om hun synes det er et problem at barn er på sosiale medier før aldersgrensen tillater det.

– Det er det delte meninger om. Det er jo feil at de lyver på alderen, men det er enkelte som mener at det å la barna være tidligere på sosiale medier med støtte fra foreldre kan være riktig.

Kildal forteller at hun var streng med sine egne barn, men ser i senere tid at sosiale medier også er en viktig læringsplattform.

Tre foreldre med barn fra 9 til 12 år svarer på deres forhold til smarttelefon og sosiale medier i dette tre på gata-innslaget. 

Kan være et nyttig verktøy


Jentene sier de bruker mer skjermtid på spill enn sosiale medier. Foto: Julie Byberg Bø

Tilbake i klasserommet til 6A på Majorstuen skole er de tre jentene Michelle, Diana og Lucia enige om at det er dumt at skjermen tar såpass mye tid, men at det er praktisk med en kommunikasjonsplattform hvis en for eksempel har glemt lekser eller annet skolearbeid.

– Hvis man ikke sier klart ifra om at det er mobilforbud i for eksempel bursdagsselskaper, så begynner folk å kommunisere med hverandre gjennom sosiale medier og da blir det ingen direkte samtale, avslutter Diana.

 

Emneord: