Bilde: klimkin, pixabay

Gutter sliter fortsatt i skolen

Fjerde februar la Stoltenbergutvalget frem sin nye rapport, som bekrefter at gutter er de store skoletaperne.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:40

På mandag overleverte Stoltenbergutvalget sin nye rapport til kunnskaps- og integreringsministeren. Rapprten “Nye sjanser - bedre løsning. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp” er ikke den første rapporten til å påvise tydelige forskjeller mellom prestasjonene til jenter og gutter i skolen.

Blant funnene i rapporten kommer det frem at jenter får bedre karakterer enn gutter i samtlige fag, med unntak av gym. Dessuten er nesten 70 prosent av de barna som mottar spesialundervisning gutter.

Rapporten legger vekt på at tiltakene for å heve nivået til guttene, ikke skal gå på bekostning av jentene:

- Utvalget har hatt som grunnleggende prinsipp for tiltakene vi foreslår at de skal bidra til å løfte guttene uten å redusere jentenes læring, sier utvalgsleder Camilla Stoltenberg

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier han ser frem til å vurdere utvalgets forslag, og sier at elevers bakgrunn og kjønn ikke skal ha noe å si for hvorvidt man lykkes på skolen.

Kilde: Regjeringen.no