Nøye inspisert: 17 034 bruinspeksjoner ble registrert i fjor, det tilsvarer over 46 inspeksjoner hver dag. Foto: Bruno van der Kraan (Unsplash)

Over 17 000 bruinspeksjoner gjennomført i fjor

Dermed er så godt som alle bruene på det norske vegnettet blitt inspisert i henhold til regelverket. Direktør i Statens vegvesen, Jane Bordal, mener økt bru-fokus er viktig.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 15:14

Bakgrunnen for Vegvesenets omfattende fokus på bruforvaltning, er to rapporter fra Vegtilsynet som dokumenterte at etaten ikke fulgte eget regelverk knyttet til bruinspeksjoner. 

VG avslørte i 2017 at Statens vegvesen på daværende tidspunkt brøt reglene på én av to bruer i henhold til inspeksjoner og generell sikkerhet. Ifølge VG hadde ikke vegvesenet verken kapasitet, eller penger, til å følge reglene. 

Vegvesenets egne gjennomgang av etatens bruforvaltning endte opp med 19 regionale og sentrale tiltak. 

Direktør i Statens vegvesen, Jane Bordal, forteller at Vegvesenet er godt i gang med gjennomføringen. 

– Vi arbeider nå med omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser for å fokusere mer på bruene med skader. 

Kilde: Statens vegvesen