pixabay.com/Capri23auto. De nye endringene kan føre til at EU-kontrollene blir dyrere og tar lenger tid.

Stiller høyere krav til EU-kontroll

Fra 08.02.2019 stilles det nye og høyere krav til personell som utfører EU-kontroller.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 11:48

EU krever at EU-kontrollene skal være like i alle EU og EØS-land og målet med endringene er at kontrollene skal utføres på en mer profesjonell måte. De skal også sikre like rutiner på NAF-sentre og andre kontrollorgan i følge Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Frem til idag har det bare vært krav for virksomheten som har utført EU-kontrollen mens fra 08.02.2019 blir det krav om personlig opplæring, bestående av både teori og praksis. Dette vil koste virksomhetene 10 000 kr per person. Dette kan føre til at prisen på selve kontrollene dobles.

Hentet fra: Naf.no

Emneord: