Like mange: Tall fra SSB viser at det er bortimot like mange som snuser daglig som det er dagligrøykere i Norge. Arkivfoto: Rikke M. Etholm-Idsøe

Store fylkesvise forskjeller i tobakksbruk

Snusbruken i Finnmark har økt markant, mens østfoldinger røyker mest. Førstekonsulent i SSB, Joachim Wettergreen, forklarer statisikken.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 15:03

Statistikken om røyk, alkohol og andre rusmidler fra SSB viser at 16 prosent av finnmarkinger i alderen 16-74 år snuser daglig. Mens 16 prosent av befolkningen i samme alder i Østfold røyker daglig. 

Ifølge førstekonsulent i SSB Joachim Wettergreen er andelen som snuser daglig entydig stigende i alle fylker. Andelen som røyker daglig er derimot synkende i alle fylker. 

 – Økningen i dagligsnusere er brattest blant fylkene som allerede har høyest andel snusere. Og blant de tre fylkene som har høyest andel røykere, ligger andelen på rundt 15 prosent.