Lederstillinger: Det er langt flere lederstillinger i privat sektor, og her dominerer menn. Foto: Pixabay

Under en fjerdedel av Norges toppledere er kvinner

Det viser tall fra SSB. Til tross for at kvinner raser forbi menn i høyere utdanning, er det menn som kaprer lederstillingene.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:26

Totalt sett er litt i overkant av én av tre kvinner i lederstillinger. Mange av disse er innen offentlig forvaltning, og her er det langt færre lederstillinger enn i privat sektor, der andelen mannlige ledere er størst.

Ifølge SSB jobber omtrent 37 prosent av syselsatte kvinner deltid, mens nesten 15 prosent menn gjør det samme. 

Emneord: