Det blir vesentleg mindre papirarbeid for å kjøpe bustad. Foto: Flickr

Bustadhandelen blir fullstendig digitalisert

Både bustadkjøparar og -seljarar får no ein forenkla og meir effektiv eigedomshandel.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 12:40

No er det mogleg for bankar og eigedomsmeklarar å ha ein heildigital eigedomshandel, har regjeringa bestemt. Over ti år vil det spare den private marknaden for 2,8 milliardar kroner. Det vil også forenkle prosessen.

– Det betyr blant anna at bustadkjøpar og seljar ikkje treng å møte opp på kontraktsmøte. Seljar får raskare oppgjer og kjøpar slepp mellomfinansiering. Det er digitalisering og forenkling på sitt beste, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Regjeringa si pressemelding.