21. mars vedtar Nordre Aker Bydelsutvalget hvem som mottar frivillighetsmidler fra bydelen. Foto: CC/Kavass(Flickr)

Deler ut én million kroner

Torsdag møtes Nordre Aker Bydelsutvalget. Da skal de blant annet dele ut frivillighetsmidler.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:34

Frivillighetsmidlene har til hensikt å stimulere til et bedre nærmiljø. Lag, foreninger og frivillig aktivitet i Nordre Aker mottar til sammen én million kroner fra bydelen. Det er kommet inn 66 søknader, fordelt på kategoriene frivillig kultur, nærmiljøtiltak, helse- og velferd, idrett og friluftsliv og miljø og bærekraft. Syv av søknadene er anbefalt avslått av bydelens kultur- og oppvekstkomité.

Emneord: