Næringsdepartementet åpner for ny drift i disse gruvene. Det er ikke Naturvernforbundet fornøyde med. Foto: MeRyan (Wikimedia Commons, CC-BY2.0)

Gjenåpner gruvedrift i Syd-Varanger

Ordfører jubler, men Naturvernforbundet frykter store miljøkonsekvenser
Onsdag, 20 mars, 2019 - 15:33

På nytt skal det åpnes for gruvedrift i Sydvaranger. Det ble klart etter næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i går ga Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon. Næringsdepartementet setter med dette faglige innvendinger fra direktoratet til side.

Mens ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Syd-Varanger delte Isaksens glede, var ikke Naturvernforbundet enige. Forbundet klagde på vedtaket, men ble avvist.

– Det er en skandale at gruveselskapet får dumpe gruveslam i Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord. Forrige gang dette ble gjort ble miljøkonsekvensene store, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.