Bostøtte er en statlig behovsprøvd støtteordning for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Foto: Sparebank 1

Kan bli dyrt for juksende studenter

Over 2000 mottakere av Husbankens bostøtte unnlot å opplyse at de er studenter.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 11:40

Husbanken har avdekket at 2300 studenter som søkte om bostøtte for februar, unnlot å opplyse om at de mottar studiestøtte fra Lånekassen. Det skriver Husbanken på sine hjemmesider

Ifølge Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken, ville disse til sammen fått ubetalt 5,7 millioner i urettmessig støtte. Omtrent 2000 av de som ble kontrollert mottok støtte i januar.

Husbanken sier de vil undersøke tidligere utbetalinger, og at de vil kreve tilbake støtte som er gitt på grunnlag av feil opplysninger. Bostøtte er en statlig behovsprøvd støtteordning for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter.