Det kan no bli dyrare å reise utanfor Europa. Foto: Flickr

No endrast flypassasjeravgifta

Frå 1. april blir avgifta noko redusert for reiser i Europa, medan den meir enn doblast for reiser utanom Europa.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 11:49

Finansdepartementet bestemte 14. mars at endringa skulle gjelde allereie frå neste månad. Medan dagens avgift har vore på 84 kroner, blir no avgifta senka til 75 kroner for reiser i Europa, samstundes som den aukar til 200 kroner for alle andre flygingar. Reisande må då betale dette tillegget per billett.

Flypassasjeravgifta vart innført i 2016 og var den gong på 80 kroner.

Emneord: