VIL HA EN HÅND PÅ RATTET: Marit Ødegaard har kjørt drosje i over 30 år. Hun mener regjeringen, med sitt nye forslag til drosjeregulering, kjører yrket hennes i grøften. Foto: Irmelin Kulbrandstad
NY DROSJELOV

Drosjesjåfører frykter ny Uber-lov

Regjeringen vil gjøre det enklere å få drosjeløyve. Forslaget har som hensikt å slippe til aktører som Uber i Norge, mener Norges Taxiforbund. De frykter at drosjesjåførene får lengre arbeidsdager og mindre inntjening dersom forslaget går i gjennom.
Torsdag, 28 mars, 2019 - 08:59

- Det er ikke lett å forstå seg på politikerne, sier Marit Ødegaard. Hun har kjørt drosje i Oslo i over 30 år. 

Bak på bilen til Marit Ødegaard er det et banner med teksten “Ikke la politikerne kjøre taxi-yrket i grøfta”. Hun blir engasjert når Journalen spør henne om regjeringens nye forslag til drosjeregulering.

- Noen kan komme å skumme markedet, og så blir det ikke mulig å ha det som yrke.

Marit Ødegaard mener det er for mange drosjeløyver i Oslo, og hun tror regjeringens forslag vil gjøre situasjonen verre. 

Regjeringen foreslår en rekke endringer av drosjereguleringen. Blant de mest omstridte er forslagene om å oppheve antallsbegrensningen på drosjeløyver, noe som betyr at fylkeskommunene ikke lenger kan sette en øvre grense på hvor mange som får kjøre drosje. Regjeringen vil også fjerne kravene om at løyvehavere må være tilknyttet en døgnåpen sentral, ha drosjekjøring som heltidsvirksomhet og ha bestått kjentmannsprøve. 

Uberetablering 

Atle Hagtun er redaktør i Norges Taxiforbund. Han er kritisk til regjeringens forslag. 

- Hvis man gir fri adgang til å etablere seg, så blir det en vedvarende overtablering. 

Regjeringens forslag til drosjeregulering har fått 80 høringssvar, hvor flesteparten av dem er kritiske. Fylkeskommuner, Oslo Taxi og Norges Taxiforbund er blant dem.   

- Det vi frykter er at denne høringen bare har vært et spill for galleriet, og at hensikten hele tiden har vært å slippe til selskaper som Uber, sier Atle Hagtun. 

Uber er et plattformselskap som åpnet sin appbaserte transporttjeneste i Norge i 2014. I 2017 vedtok Uber Norway og Uber BV et forelegg på 2,5 millioner kroner for brudd på Yrkestransportloven. De bestemte da seg for å legge ned driften midlertidig i påvente av et nytt regelverk. Yrkestransportloven sier at man må ha løyve for å levere persontransport. 

Uber skriver i sitt høringssvar at de er positive til regjeringens nye forslag. 

Vil ha konkurranse

Anders Werp (H) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han avviser at regjeringens forslag er en Uber-lov. 

- Dette er et forslag helt uavhengig av enkeltaktører. Forslaget er av hensyn til at vi skal ha en seriøs bransje i landet også i fremtiden og av hensyn til at kundene skal ha et godt tilbud når de trenger det, sier Werp til Journalen. 

Werp mener konkurranse vil gi et bedre tilbud. 

- De som leverer gode tjenester vinner også frem i konkurransen. Det tilrettelegger vi for, samtidig som vi beholder tydelige krav til løyvehaverne. 

Anders Werp påpeker at regjeringen vil stille krav om vandel og fagkompetanse hos løyvehavere.