Regjeringen melder om god vekst i norsk økonomi. Foto: Journalen/arkiv.

Opptur for norsk økonomi

Norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 15:37

I en pressemelding fra Finansdepartementet meldes det om at det går godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er på vei nedover, og flere kommer i jobb. Aktiviteten er økende over hele landet og på tvers av ulike bransjer.

I materialet til regjeringens budsjettkonferanse for 2020 anslås det at sysselsettingen vil vokse raskere enn andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder. Samtidig fremheves det at den økonomiske veksten har avtatt i flere land, noe som etter hvert kan redusere etterspørselen etter norske varer.