Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar en melding om en hendelse, til første politienhet er på stedet. FOTO: Journalen.

Politidistriktene innfridde ikke kravene

De nasjonale resultatene viser at distriktene ikke innfridde kravene om responstid i 2018.
Mandag, 4 mars, 2019 - 14:32

I alle de tre tettstedskategoriene hadde politiet omtrent ett minutt lengre responstid enn det kravet for 2018 tilsa. Sammenlignet med resultatene i 2017, har antall registrerte hasteoppdrag av totalt antall registrerte oppdrag økt fra 2% i 2017 til omtrent 3% i 2018.

Politidirektoratet jobber med å avklare hvordan økningen i registrerte hasteoppdrag kan forklares, og hvordan denne kan ha en innvirkning på resultatene.

Emneord: 
Tags: