Illustrasjonsbilde. Foto: Marlene Lundberg Holm

Skolene møter fremtiden

I 2017 startet Oslo kommune et valgfritt kodekurs for elever i 4. klasse. Fra neste år blir koding en obligatorisk del av skolehverdagen.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 10:29

De nye læreplanene i grunnskolen, med oppstart fra og med 2020, har et fremtidsrettet preg. De skal formidle koding og teknologi til elevene fra en tidlig alder. 

Flere unge elever i Oslo har allerede erfaring med grunnleggende koding. I to år har barneskolene tilbudt elever fra 4. klasse et gratis 6-timerskurs i blokkbasert programmering.

Viktig tilskudd i skolen

Journalen har vært i kontakt med Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten. Rørmark har vært en av initiativtakerne bak kodekurset og mener at det er et viktig tilskudd i skolen.


Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten. Foto: Oslo Kommune, Utdanningsetaten

– Da det nye byrådet kom på plass i 2015, fikk vi midler til oppstart av en innføring i koding. Kurset dekker grunnleggende kunnskap som er verdifullt for alle. Koding blir jo viktigere og viktigere å ha kjennskap til, sier Rørmark.

Kodekursene har blitt gjennomført i samarbeid med aktivitetsskolen, med kursinstruktører fra 9. og 10. trinn.

Rørmark påpeker at de ikke har gjennomført en strukturert evaluering av kursene, men at de generelt har fått positive tilbakemeldinger.

– Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra både elever, instruktører og foresatte. Mange benytter seg av kursene, selv om de er utenfor skoletiden, fortsetter han. 

Behov for utfordring

Anita Lund, avdelingsleder for AKS på Holtet, Nordstrand, forteller at de har opplevd kursene som svært nyttige. Hun mener likevel at kursene har forbedringspotensiale.

– Noen elever skulle nok ønske at kursene var mer utfordrene, forteller hun. 

En digital fremtid i vente


Jan Tore Sanner (H), kunnskaps-og integreringsminister. . Foto: Marte Garmann

I følge regjeringens pressemelding i fra mars i år, er de nye læreplanene den største endringen i skolen siden kunnskapsløftet fra 2006.

Innholdet i de gamle fagene skal endres, og utvikling av digitale ferdigheter har fått en større plass enn før. Kildekritikk, digital sikkerhet og digital skaperkraft er sentralt i de nye læreplanene. 

– Samfunnet vårt er i stadig endring, og skolen må endre seg i takt med det samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang, sier Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og intergreringsminister i regjeringens pressemelding fra mars 2019. 

Taktikken er å ruste elevene best mulig for en digitalisert fremtid, så tidlig som fra 1. klasse på barneskolen.