SiO Helse sitt kontor på Blindern. Foto: Mali Steinsli Austad

Informasjon om helsetilbud bør ut til flere studenter

Studentskipnaden i Oslo har et bredt tilbud av ulike helsetjenester for studenter. Flere elever opplever at de ikke har tilstrekkelig informasjon om det.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 11:13

Aurora Tøien (22) og Albertine Laulutuen (20), studerer begge sykepleien ved OsloMet. Begge føler de vet veldig lite om SiO sitt helsetilbud.

 – Vi tror kanskje flere studenter er litt lite opplyst om det. Kanskje mange ikke er på utkikk etter det, med mindre de har behov for spesiell helsehjelp. 

Vet om legetilbudet

Studentene Malin Sætereie (20) og Elias Ytterlid (21), har heller ikke hørt mye om tilbudet, annet enn at du kan ha fastlege gjennom SiO. 

 – Jeg vet at man kan bestille legetimer via SiO, men vet ikke hvordan man skal gå fram for å gjøre det. Om man må bytte fastlege, eller om man kan bestille enkelt timer, forteller Sætereie. 

Annen oppfatning

Johan Sebastian Sørlie (20), føler han har god oversikt over helsetilbudene. Han sier det finnes mye god informasjon, og at for sin egen del er det godt nok som det er. 

 – Selv har jeg fastlege gjennom SiO, og vet at de har mange gode tilbud innenfor helse. Det har kanskje ikke blitt så godt informert gjennom skolen, men det er lett å sjekke opp selv. 


(f.v) Elias Ytterlid (21), Malin Sætereie (20) og Johan Sebastian Sørli (20) Foto: Mali Steinsli Austad

Vanskelig å finne årsaken

Anne Karin Mullally som er leder i SiO psykiske helse samt i SiO utvikling og innovasjon, sier hun ikke kan spekulere i årsaken til hvorfor noen elever ikke vet om helsetilbudet. Hun sier at det innimellom blir gjennomført undersøkelser for å finne ut hvor mye studenter vet om SiOs helsetjenester, og kan ikke huske at det har vært spesielt høyt på OsloMet. 

– Vi er veldig opptatt av å møte studentene, for å få informasjon om tilbudet ut. I år har vi gitt tilbud til alle lærerstedene, for å få komme i kontakt med flest mulig førsteårsstudenter. Nettopp for å gi både studiemestringsråd og råd om å ivareta egen psykisk helse. Vi har vært på flere slike foredrag på OsloMet. 

Hun forklarer hvordan disse foredragene blir holdt, er basert etter lærerstedenes ønsker. På noen steder har de samlet mange studenter, så har de kommet inn å holdt foredrag for alle førsteårsstudentene. Andre steder har det vært alle førsteårsstudentene innenfor et studium. 

Tiltak for å nå ut til flere

Studentene Journalen har snakket med, har flere forslag på ulike tiltak for å nå ut til flere. Blant annet stands, plakater og link til SiO helse via OsloMets hjemmesider. Anne Karin Mullally kan fortelle at de har en stor markedsavdeling som sender ut informasjon om alt som skjer i SiO Helse. 

– Markedsavdelingen er på flere ulike kanaler, og inkludert sosiale medier. Vi jobber aktivt med å være på digitale kanaler, som studentene gjerne er mer innom. Inkludert at de har innholdsproduksjon, der de informerer om tilbudet. Vi har flere tilltak på campus. Vi har også noe som kalles “God start”, der vi går ut og har foredrag. Vi bruker også skjermene på noen lærersteder, og vil gjerne nformere om ulike tilbud, som kurs og lignende, på skjermene på OsloMet, hvis det er mulig, forklarer Mullally.