På biblioteket i Oslomets P48 sitter flere studenter og forebereder seg til årets eksamener.

Fem på Oslomet om eksamensforberedelser

Eksamensperioden nærmer seg, eller har allerede begynt, for de aller fleste på Oslomet. Slik forbereder elevene seg.
Torsdag, 21 november, 2019 - 13:45

Martin Nakken

– Jeg starter med å lage en oversikt over de sentrale temaene for eksamen. Lager et tankekart. Skriver mer utdypende om de forskjellige temaene. Lager et skikkelig eksamens-ark med alt jeg må igjennom, leser og repeterer på det. Går sammen med en eller to fra klassen og repeterer.


Martin Nakken studerer faglærer i kroppsøving på tredje året. Foto: Thea Ødegården

Linn Borgen

– Til nå har jeg lest pensum som er relevant til forelesningene vi har hatt, og sett på tidligere eksamensbesvarelser. Hvis vi har kreative oppgaver liker jeg å idémyldre med en gruppe. I de tilfellene jeg må være veldig konsentrert, jobber jeg best alene. 


Linn Borgen studerer medier og kommunikasjon på sitt andre år. Foto: Thea Ødegården

Mads Rossland

– Jeg liker å jobbe i kollokviegrupper. Vi jobber med eldre eksamensoppgaver, og oppgavene i lærebøkene. Og så er det viktig å repetere og pugge stoffet.


Mads Rossland studerer for å bli grunnskolelærer 1-7. trinn. Foto: Thea Ødegården 

Julie Heistad

– Når jeg leser til eksamen går jeg igjennom alle kompetansemålene, noterer fra pensum og går igjennom notater fra forelesinger. Mitt beste tips er å følge jevnt med hele året. Ellers prøver jeg å ikke stresse så mye, og få nok søvn og hvile. 


Julie Heistad går sitt første år på sykepleierstudiet. Foto: Thea Ødegården

Jesper Dahl Eriksen 

–Jeg forebereder meg ikke på noe spesiell måte, utenom å møte opp i undervisning. Jeg har vært i alle timer/forelesinger, pluss eksamensrettet seminarer. En del gruppeoppgaver og inkludering i undervisningen har gjort at jeg har føler jeg har nok grunnlag til eksamen. 


Jesper Dahl Eriksen studerer ergoterapi på første året. Foto: Thea Ødegården

 

Tags: